Boeken
 

Bij het genealogisch onderzoek heb ik ook dankbaar gebruik kunnen maken van een aantal boekwerken.

De aanzet tot het onderzoek is begonnen nadat ik uit de nalatenschap van een oudoom van mijn moeder een boek van wijlen dhr. R.J. Bakker ontving met de titel "Het nageslacht van Jantje Meinardi en Jan Alberts Ploeg, geslacht Ploeg". Het boek is in 1962 gereed gekomen en ikzelf kom daar ook nog in voor (geboortejaar 1961).

Tijdens verder onderzoek kwam ik in contact met Cor Weijgertse en hij heeft samen met wijlen zijn vrouw Agatha Post in 1997 in eigen beheer een boekwerk uitgegeven met de titel "Het geslacht Post - 500 jaar" Dit boekwerk is hooguit nog ergens via het antiquariaat beschikbaar. In overleg met Cor Weijgertse heb ik het boekwerk gescand en wordt nu (als PDF-file's) gratis beschikbaar gesteld.
Indien u hierin interesse heeft kunt u hiervoor per mail een verzoek indienen waarna wij u een link mailen waarvandaan het bestand (als Zip-file) is te downloaden (32 MB).
Het verder beschikbaar stellen van dit boekwerk aan deren is niet toegestaan.
Een ieder kan het gratis bij ons aanvragen en wij willen hierbij het overzicht houden hoeveel belangstelling er voor dit boekwerk is. en dat kan alleen maar op deze wijze.
Wel wordt opgemerkt dat het geslacht Post welke in het boek wordt behandeld slechts een gedeelte is van het thans bekend zijnde geslacht.

Vraag het boekwerk gratis aan!

Jaren zat ik met het onderzoek vast en kwam niet verder terug met de familie Post dan 1664. Pieter Gerrits Post en Maria Dirckse Werkhove. Dit echtpaar leek verder nergens voor te komen. Tot december 2005, toen kreeg ik een email van Serge Ydo met de mededeling dat met name het 'molen verhaal' heel erg bekend bij hem was. Uit deze contacten bleek dat Maria Dirkse geen Werkhove maar Kerckhoff heette.

Van Serge kreeg ik het jaarboek 1981 van de geschiedkundige vereniging Die Haghe. In dit jaarboek staat een zeer uitgebreid artikel van dhr. W.M.M. Heijnen Jr. met de titel "Broodnijd tussen korenmolenaars, broodbakkers en de fiscus 1765-1790". Daarin komen voren genoemde personen ook voor en staan ook de gegevens hoe de molen in het bezit is gekomen van de familie Ydo.