Genealogie van
Bocke Bonnes Boekema
(Voor het laatst bijgewerkt op: 30 december 2010)
Generatie I

 
I.  Bocke Bonnes [2517], relatie[912] met [2518]. 
  Uit deze relatie 5 kinderen: 
  1.  Jan Bockes [2537], geb. te Tolbert in 1677, ged. te Tolbert op 7 jul 1677, tr. (ongeveer 32 jaar oud) [922] te Tolbert op 11 mei 1709 met Ate Willems [2541]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Harmke Bockes [2538], geb. te Tolbert in 1679, ged. te Tolbert op 2 nov 1679, ovl. (hoogstens 6 jaar oud) te Tolbert voor 1685. 
  3.  Harmtjen Bockes [2539], geb. te Tolbert in 1685, ged. te Tolbert op 15 feb 1685. 
  4.  Jacob Bockes [2540], geb. te Tolbert in 1687, volgt IIa
  5.  Tonnis Bockes [2521], geb. te Tolbert in 1690, volgt IIb

Generatie II

 
IIa.  Jacob Bockes [2540], zn. van Bocke Bonnes [2517] (I) en [2518], geb. te Tolbert in 1687, ged. te Tolbert op 20 feb 1687, tr. (ongeveer 28 jaar oud) [921] te Tolbert op 14 apr 1715 met Tetje Alberts [2542]. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Aaltien Jacobs Boekema [2543], geb. te Tolbert in 1726, ged. te Tolbert op 15 jun 1726. 

 
IIb.  Tonnis Bockes [2521], zn. van Bocke Bonnes [2517] (I) en [2518], geb. te Tolbert in 1690, ged. te Tolbert op 30 mrt 1690, tr. (resp. ongeveer 23 en 20 jaar oud) (1) [914] te Midwolde op 2 feb 1713 met Hilje Abels [2522], dr. van Abel Wijpkes [2519] en Froucke Knelis [2520], geb. te Niekerk op 9 mrt 1692, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) circa 1730. 
  Uit dit huwelijk 5 zonen: 
  1.  Boeke Tonnis [2523], geb. te Tolbert in 1713, ovl. te Tolbert, volgt IIIa
  2.  Abel Tonnis [2544], geb. te Tolbert in 1719, ged. te Tolbert op 12 mrt 1719. 
  3.  Zoon Tonnis [24239], ged. te Tolbert op 9 aug 1722. 
  4.  Jacob Tonnis [2545], geb. te Tolbert circa 1725, ged. te Tolbert op 14 jan 1725. 
  5.  Martien Tonnis [2546], geb. te Tolbert in 1727, ged. te Tolbert op 2 nov 1727. 
  Tonnis Bockes [2521], tr. (ongeveer 40 jaar oud) (2) [923] te Tolbert op 17 dec 1730 met Eelke Onnes [2547]. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Onne Tonnis [2548], geb. te Tolbert in 1731, volgt IIIb
  2.  Jantien Tonnis [2549], geb. te Tolbert in 1734, ged. te Tolbert op 4 apr 1734. 

Generatie III

 
IIIa.  Boeke Tonnis [2523], zn. van Tonnis Bockes [2521] (IIb) en Hilje Abels [2522], geb. te Tolbert in 1713, ged. te Tolbert op 30 apr 1713, ovl. te Tolbert, tr. (ongeveer 26 jaar oud) [916] te Tolbert op 10 mei 1739 met Geeske Geerts [2524]. 
  Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Geert Boekes Boekema [2555], geb. te Tolbert in 1739, ged. te Tolbert op 5 dec 1739, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) te Tolbert voor 1743. 
  2.  Sywke Boekes Boekema [2556], geb. te Tolbert in 1741, ged. te Tolbert op 18 jun 1741. 
  3.  Geert Boekes Boekema [2557], geb. te Tolbert in 1743, volgt IVa
  4.  Jacob Boekes Boekema [2527], geb. te Tolbert in 1744, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Tolbert op 17 aug 1801, volgt IVb
  5.  Abel Boekes Boekema [2558], geb. te Tolbert in 1746, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Zevenhuizen op 23 feb 1814, volgt IVc
  6.  Hiltie Boekes Boekema [2559], geb. te Tolbert in 1748, ged. te Tolbert op 21 apr 1748. 
  7.  Martien Boekes Boekema [2560], geb. te Tolbert in 1750, ged. te Tolbert op 1 mrt 1750. 
  8.  Aaltien Boekes Boekema [2561], geb. te Tolbert circa 1752, ged. te Tolbert op 7 jan 1753, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) in 1754. 
  9.  Aaltien Boekes Boekema [2562], geb. te Tolbert in 1754, ged. te Tolbert op 3 dec 1754. 
  10.  Tonnis Boekes [2563], geb. te Tolbert in 1756, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Tolbert op 11 jul 1820, volgt IVd

 
IIIb.  Onne Tonnis [2548], zn. van Tonnis Bockes [2521] (IIb) en Eelke Onnes [2547], geb. te Tolbert in 1731, ged. te Tolbert op 26 aug 1731, relatie[924] met Saabke Jacobs [2550]. 
  Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.  Tonnis Onnes Boekema [2551], geb. te Tolbert in 1760, ged. te Tolbert op 3 aug 1760. 
  2.  Geertien Onnes Boekema [2552], geb. te Tolbert in 1762, ged. te Tolbert op 16 mei 1762. 
  3.  Teittie Onnes Boekema [2553], geb. te Tolbert in 1764, ged. te Tolbert op 24 okt 1764. 
  4.  Tonneske Onnes Boekema [2554], geb. te Tolbert in 1767, ged. te Tolbert op 18 okt 1767. 

Generatie IV

 
IVa.  Geert Boekes Boekema [2557], zn. van Boeke Tonnis [2523] (IIIa) en Geeske Geerts [2524], geb. te Tolbert in 1743, ged. te Tolbert op 3 mrt 1743, relatie[925] met Geeske Lucas [2564]. 
  Uit deze relatie 2 dochters: 
  1.  Jantje Geerts [2822], geb. te Leutingewolde op 11 dec 1794, ovl. (76 jaar oud) te Niebert op 14 aug 1871, volgt Va
  2.  Martje Geerts [2565], geb. te Leutingewolde circa 1797, volgt Vb

 
IVb.  Jacob Boekes Boekema [2527], zn. van Boeke Tonnis [2523] (IIIa) en Geeske Geerts [2524], geb. te Tolbert in 1744, ged. te Tolbert op 10 mei 1744, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Tolbert op 17 aug 1801, tr. (resp. ongeveer 26 en 23 jaar oud) [918] te Tolbert op 14 okt 1770 met Aaltje Jacobs Koenes [2528], dr. van Jacob Jans Koenes [2525] en Grietje Gerrits [2526], geb. te Tolbert op 8 jan 1747, ovl. (84 jaar oud) te Tolbert op 19 sep 1831. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Boeke Jakobs [114], geb. circa 1770, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Tolbert op 21 okt 1826, volgt Vc
  2.  Geert Jacobs [2570], geb. te Tolbert in 1779, ged. te Tolbert op 26 sep 1779. 
  3.  Auke Jacobs [2571], geb. te Tolbert in 1779, ged. te Tolbert op 26 sep 1779. 
  4.  Geeske Jacobs [2572], geb. te Tolbert in 1782, ged. te Tolbert op 7 apr 1782. 
  5.  Jannes Jacobs [2573], geb. te Tolbert in 1784, volgt Vd
  6.  Jacob Jacobs [2574], geb. te Tolbert in 1788, ged. te Tolbert op 10 feb 1788. 

 
IVc.  Abel Boekes Boekema [2558], zn. van Boeke Tonnis [2523] (IIIa) en Geeske Geerts [2524], geb. te Tolbert in 1746, ged. te Tolbert op 13 mrt 1746, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Zevenhuizen op 23 feb 1814, tr. (ongeveer 29 jaar oud) [927] te Tolbert op 9 apr 1775 met Lientje (Leentje) Hindriks [2567], geb. te Zevenhuizen, ovl. voor 1814. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Geeske Abels [2767], geb. op 11 sep 1776, ovl. (32 jaar oud) op 11 sep 1808, volgt Ve
  2.  Boeke Abels [2766], geb. te Zevenhuizen, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Tolbert op 1 mrt 1835, volgt Vf

 
IVd.  Tonnis Boekes [2563], zn. van Boeke Tonnis [2523] (IIIa) en Geeske Geerts [2524], geb. te Tolbert in 1756, ged. NH te Tolbert op 31 okt 1756, Lanbouwer te Tolbert, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Tolbert op 11 jul 1820, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 23 jaar oud) [928] te Midwolde op 22 mei 1785 met Trijntje Jacobs Bos [2568], dr. van Jacob Jans Bos [2829] en Janna Yles Bousema [2830], ged. NH te Midwolde op 18 apr 1762, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Tolbert op 4 jun 1839. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Geeske Teunis Boekema (Bos) [2569], geb. te Tolbert op 28 aug 1801, ged. op 6 sep 1801, ovl. (58 jaar oud) te Tolbert op 28 jun 1860. 

Generatie V

 
Va.  Jantje Geerts Boekema [2822], dr. van Geert Boekes Boekema [2557] (IVa) en Geeske Lucas [2564], geb. te Leutingewolde op 11 dec 1794, ovl. (76 jaar oud) te Niebert op 14 aug 1871, tr. (resp. 28 en ongeveer 35 jaar oud) [1021] te Marum op 11 mei 1823 met Ernst Arends Holtrop [2823], zn. van Arend Hendriks Holtrop [2824] (Boer) en Willemke Hedzers [2825], geb. te Marum circa 1788, ged. te Marum op 13 jan 1788, Boer, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Niebert op 9 dec 1854. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Willemke [2826], geb. te Niebert op 25 mrt 1824. 
  2.  Arend [2827], geb. te Niebert op 3 mrt 1825. 
  3.  Geert [2828], geb. te Niebert op 9 dec 1827, tr. (resp. 40 en ongeveer 41 jaar oud) (1) [1466] te Marum op 22 mrt 1868 met Jantje Heuker [4056], dr. van Roelf Egberts Heuker [4057] en Rensktje Jans [4058], geb. te Niebert circa 1827, (Jantje relatie(1) [1464] met Ment IJbema [4059].). Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 57 en ongeveer 54 jaar oud) (2) [1469] te Marum op 20 jun 1885 met Trijntje de Boer [4060], dr. van Meine Wiebes de Boer [4061] en Martje Freerks de Vries [4062], geb. te Noordwijk circa 1831, (Trijntje relatie(1) [1467] met Geert Renkema [4063].). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

 
Vb.  Martje Geerts Boekema [2565], dr. van Geert Boekes Boekema [2557] (IVa) en Geeske Lucas [2564], geb. te Leutingewolde circa 1797, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 36 jaar oud) [926] te Marum op 10 mei 1829 met Adolf Jans Boersma [2566], zn. van Jan Jacobs Boersma [4026] en Roelfke Adolfs [4027], geb. te Grijpskerk circa 1793, ged. op 18 apr 1797. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan [4052], geb. te Niekerk circa 1835, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 27 jaar oud) [1463] te Hoogkerk op 30 apr 1863 met Geesien Meinema [4053], dr. van Tonnis Gerrits Meinema [4054] en Sietske Abrahams Gerber [4055], geb. te Leegkerk circa 1836. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

 
Vc.  Boeke Jakobs Boekema [114], zn. van Jacob Boekes Boekema [2527] (IVb) en Aaltje Jacobs Koenes [2528], geb. circa 1770, ged. te Tolbert op 6 jan 1771, Arbeider, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Tolbert op 21 okt 1826, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) [29] te Tolbert op 10 jun 1798 met zijn nicht Sjoukje Klaases [115], dr. van Klaas Jacobs Koenes [2529] en Trijntien Hansen [2530], geb. te Tolbert in 1774, ged. te Tolbert op 20 mrt 1774, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Tolbert op 24 sep 1826. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jacob Boekes [107], geb. te Tolbert op 2 aug 1799, ovl. (62 jaar oud) te Tolbert op 9 dec 1861, volgt VIa
  2.  Trijntje Boekes [2578], geb. te Tolbert op 19 sep 1801, ged. te Tolbert op 18 okt 1801, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) te Tolbert voor 1806. 
  3.  Klaas Boekes [2579], geb. te Tolbert op 1 aug 1803, ovl. (69 jaar oud) op 15 jan 1873, volgt VIb
  4.  Trijntje Boekes [2580], geb. te Tolbert op 26 jan 1806, ged. te Tolbert op 16 feb 1806. 
  5.  Geeske Boekes [2581], geb. te Tolbert op 19 aug 1808, volgt VIc
  6.  Tjeert Boekes [2582], geb. te Tolbert op 16 apr 1811, ged. te Tolbert op 5 mei 1811, tr. (resp. 51 en ongeveer 44 jaar oud) [1026] te Oldekerk op 3 mei 1862 met Grietje Jans Roninga [2837], dr. van Jan Harms Roninga [2838] en Iemke Jans [2839], geb. te Zuidhorn circa 1818, (Grietje Jans relatie(1) [1454] met Gerrit Mentes Reitsema [4040].). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

 
Vd.  Jannes Jacobs Boekema [2573], zn. van Jacob Boekes Boekema [2527] (IVb) en Aaltje Jacobs Koenes [2528], geb. te Tolbert in 1784, ged. te Tolbert op 11 jul 1784, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 30 jaar oud) [929] te Leek op 10 jun 1813 met Marike Reijds Fortuin [2575], dr. van Reijd Annes Fortuin [4028] en Truike Lodewijks [4029], geb. in 1783. 
  Uit dit huwelijk 4 dochters: 
  1.  Geertruit [4035], geb. te Tolbert circa 1816, tr. (resp. ongeveer 46 en ongeveer 39 jaar oud) [1461] te Marum op 4 mei 1862 met Jan Mulder [4036], zn. van Jan Jans Mulder [4037] en Elske Jans Schuurman [4038], geb. te Niebert circa 1823, (Jan relatie(1) [1452] met Grietje Ennes Groefsma [4039].). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Antje Jannes [2576], geb. te Leek op 18 mei 1819, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) te Leek voor 1822. 
  3.  Aatje [4030], geb. te Tolbert circa 1820, relatie[1450] met Meindert van Wijk [4031], zn. van Goitze Alles van Wijk [4032] en Tjeetske Meinderts [4033], geb. te Zevenhuizen circa 1807, (Meindert relatie(1) [1449] met Trientje Auwema [4034].). Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Antje Jannes [2577], geb. te Leek op 22 mrt 1822. 

 
Ve.  Geeske Abels Boekema [2767], dr. van Abel Boekes Boekema [2558] (IVc) en Lientje (Leentje) Hindriks [2567], geb. op 11 sep 1776, ovl. (32 jaar oud) op 11 sep 1808, begr. op 18 sep 1808, tr. (resp. 21 en ongeveer 33 jaar oud) [1004] op 3 jun 1798 met Gerrit Alberts Por [2768], zn. van Albert Elle Julles Por [2769] (Arbeider) en Wytske Gerrits Hovinga [2770], ged. te Zuidhorn op 10 jun 1764, Arbeider, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Doezum op 19 mrt 1848, (Gerrit Alberts tr. (ongeveer 45 jaar oud) (2) [1081] op 11 mrt 1810 met Trientje Ypes [3025].). 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Albert Gerrits Boekema [2831], geb. te Tolbert op 27 aug 1799, ovl. (40 jaar oud) te Niebert op 1 jun 1840, volgt VId
  2.  Abel Gerrits [2832], geb. te Midwolde op 20 mrt 1801, ged. te Tolbert op 29 mrt 1801, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1805. 
  3.  Leentje [2833], geb. te Midwolde op 22 mei 1803, ovl. (18 jaar oud) te Marum op 16 dec 1821. 
  4.  Abel Gerrits Boekema [2834], geb. te Midwolde op 1 mrt 1805, volgt VIe

 
Vf.  Boeke Abels Boekema [2766], zn. van Abel Boekes Boekema [2558] (IVc) en Lientje (Leentje) Hindriks [2567], geb. te Zevenhuizen, ged. te Zevenhuizen op 15 dec 1776, Arbeider, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Tolbert op 1 mrt 1835, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 28 jaar oud) [1006] te Tolbert op 11 okt 1807 met Lutgertje (Lutske) Berends Cazemier [2771], dr. van Berent Abels Cazemier [2772] en Geertje Remmelts [2773], geb. te Tolbert in 1779, ged. te Tolbert op 17 jan 1779, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Tolbert op 4 sep 1830. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Geerdje Boekes [2774], geb. te Tolbert op 9 mrt 1808, ged. te Tolbert op 27 mrt 1808. 
  2.  Leentje Boekes [2775], geb. te Tolbert op 6 okt 1809, volgt VIf
  3.  Abel Boekes [2776], geb. te Tolbert op 17 aug 1812, ovl. (3 maanden oud) te Tolbert op 6 dec 1812. 
  4.  Abel Boekes [2777], geb. te Tolbert op 11 mrt 1815. 
  5.  Berend Boekes [2778], geb. te Tolbert op 22 feb 1818, volgt VIg

Generatie VI

 
VIa.  Jacob Boekes Boekema [107], zn. van Boeke Jakobs Boekema [114] (Vc) (Arbeider) en Sjoukje Klaases [115], geb. te Tolbert op 2 aug 1799, Dienstknecht/arbeider in Niebert, ovl. (62 jaar oud) te Tolbert op 9 dec 1861, tr. (resp. 29 en 21 jaar oud) [27] te Marum op 25 apr 1829 met Janke Scheltes Hollema [108], dr. van Schelte Lammerts Hollema [2533] en Fouktjen (Faaktjen) Eenes Oudman [2534], geb. te Tolbert op 4 mei 1807, ovl. (65 jaar oud) te Tolbert op 10 feb 1873. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Boeke Jacobs [97], geb. te Niebert op 27 jul 1830, ovl. (73 jaar oud) te Groningen op 10 apr 1904, volgt VIIa

 
VIb.  Klaas Boekes Boekema [2579], zn. van Boeke Jakobs Boekema [114] (Vc) (Arbeider) en Sjoukje Klaases [115], geb. te Tolbert op 1 aug 1803, ged. te Tolbert op 28 aug 1803, Arbeider, ovl. (69 jaar oud) op 15 jan 1873, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) [930] te Leek op 25 mei 1832 met Trijntje Dates Iwema [2583], dr. van Date Bonnes Iwema [2835] en Martje Garmts Spanjer [2836], geb. te Zuidhorn op 13 jan 1808. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Boeke [2584], geb. te Tolbert op 11 jun 1832, volgt VIIb
  2.  Martje [4044], geb. te Tolbert circa 1835, volgt VIIc
  3.  Date [4048], geb. te Tolbert circa 1842, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) [1460] te Oldehove op 18 mei 1872 met Aaltje Zijlstra [4049], dr. van Pieter Lammerts Zijlstra [4050] en Dieuwerke Kornelis Wildstra [4051], geb. te Oldehove circa 1847. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

 
VIc.  Geeske Boekes Boekema [2581], dr. van Boeke Jakobs Boekema [114] (Vc) (Arbeider) en Sjoukje Klaases [115], geb. te Tolbert op 19 aug 1808, ged. te Tolbert op 11 sep 1808, tr. (resp. 27 en ongeveer 24 jaar oud) [1456] te Marum op 5 mei 1836 met Derk Nitterts de Boer [4041], zn. van Nittert Gerrits de Boer [4042] en Aaltje Derks [4043], geb. te Marum circa 1812. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Sjouktje [4064], geb. te Niebert circa 1843, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 46 jaar oud) (1) [1473] te Marum op 31 dec 1875 met Wopke Graansma [4065], zn. van Wopkje Siebes Graansma [4066], geb. te Drachten circa 1829, (Wopke relatie(1) [1472] met Aafke Hut [4070].). Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 37 jaar oud) (2) [1474] te Marum op 2 apr 1887 met Tjeert IJbema [4067], zn. van Ment IJbema [4059] en Jantje Heuker [4056], geb. te Niebert circa 1850, (Tjeert relatie(1) [1471] met Jantje van der Linde [4071].). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

 
VId.  Albert Gerrits Boekema [2831], zn. van Gerrit Alberts Por [2768] (Arbeider) en Geeske Abels Boekema [2767] (Ve), geb. te Tolbert op 27 aug 1799, ged. te Tolbert op 15 sep 1799, ovl. (40 jaar oud) te Niebert op 1 jun 1840, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) [1028] te Marum op 3 jul 1825 met Hendriktje Wolters Helder [2840], dr. van Wolter Jans Helder [2841] en Maike Wiebrants [2842], geb. te Noordwijk op 13 jan 1805, ged. te Noordwijk. 
  Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Maijke [2587], geb. te Lucaswolde op 10 dec 1825, ovl. (1 jaar oud) te Noordwijk op 21 jan 1827. 
  2.  Maijke [2588], geb. te Niebert op 27 jun 1827. 
  3.  Wolter Alberts [2843], geb. te Niebert op 3 nov 1829, volgt VIId
  4.  Geeske [2589], geb. te Niebert op 31 mei 1831, volgt VIIe
  5.  Geertje [2592], geb. op 13 jan 1833. 
  6.  Gerrit [2593], geb. te Niebert op 29 sep 1834, ovl. (63 jaar oud) te Niebert op 6 apr 1898. 
  7.  Maike [2594], geb. te Niebert op 19 dec 1835, ovl. (35 jaar oud) te Niebert op 1 mrt 1871, tr. (resp. 31 en ongeveer 30 jaar oud) [1481] te Leek op 4 mei 1867 met Jitse Aalders [4078], zn. van Hindrik Jans Aalders [4079] en Grietje Hotooms van der Veen [4080], geb. te Roden circa 1837, (Jitse relatie(1) [1479] met Korneliske Kajuiter [4081].). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Jan [2595], geb. te Niebert op 31 jul 1836. 
  9.  Jantje [2596], geb. te Niebert op 13 mei 1838, ovl. (26 jaar oud) te Niebert op 21 mei 1864. 
  10.  Leentje [2597], geb. te Niebert op 28 nov 1839, ovl. (2 jaar oud) te Niebert op 17 mei 1842. 

 
VIe.  Abel Gerrits Boekema [2834], zn. van Gerrit Alberts Por [2768] (Arbeider) en Geeske Abels Boekema [2767] (Ve), geb. te Midwolde op 1 mrt 1805, ged. te Midwolde op 17 mrt 1805, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 27 jaar oud) [1029] in 1835 met Geertje Wolters Helder [2844], dr. van Wolter Jans Helder [2841] en Maike Wiebrants [2842], geb. te Noordwijk op 20 mrt 1807, ged. te Noordwijk op 26 apr 1807. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Janke [2845], relatie[1032] met Sake van der Wal [2851]. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Wolter Abels [2846], geb. te Zevenhuizen op 30 sep 1839, ovl. (71 jaar oud) te Beilen op 5 jun 1911, volgt VIIf

 
VIf.  Leentje Boekes Boekema [2775], dr. van Boeke Abels Boekema [2766] (Vf) (Arbeider) en Lutgertje (Lutske) Berends Cazemier [2771], geb. te Tolbert op 6 okt 1809, ged. te Tolbert op 5 nov 1809, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) [1008] te Leek op 30 dec 1838 met Sietse Hendriks Bergsma [2779], zn. van Hendrik Sietses Bergsma [2780] en Grietje Geerts Huizinga [2781], geb. te Hoogkerk op 14 jul 1814, inlandse kramer. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Geertje [22019], geb. te Marum op 6 nov 1853, tr. (beiden 26 jaar oud) [8520] te Groningen op 20 mei 1880 met Hendrik van der Veen [22020], zn. van Eijte Louwes van der Veen [22021] en Aaltje Hendriks Bergsma [22022], geb. te Grootegast op 6 nov 1853. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

 
VIg.  Berend Boekes Boekema [2778], zn. van Boeke Abels Boekema [2766] (Vf) (Arbeider) en Lutgertje (Lutske) Berends Cazemier [2771], geb. te Tolbert op 22 feb 1818, tr. (resp. 37 en ongeveer 25 jaar oud) [1010] te Marum op 19 mei 1855 met IJektje Barma [2782], dr. van Lammert Jans Barma [4072] en Martje Lubberts Dijk [4073], geb. te Lucaswolde circa 1830. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Martje [4074], geb. te Niebert op 22 jan 1862, ovl. (69 jaar oud) te Kornhorn op 26 nov 1931, begr. te Doezum, tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) [1477] te Marum op 13 mei 1893 met Kornelis Graanstra [4075], zn. van Markus Graanstra [4076] en Klaaske de Wit [4077], geb. te Doezum op 13 jan 1866, ovl. (87 jaar oud) te Kornhorn op 30 mrt 1953, begr. te Doezum. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Abel [2783], geb. te Niebert op 8 jan 1865, ovl. (82 jaar oud) te Niebert op 27 mei 1947, volgt VIIg

Generatie VII

 
VIIa.  Boeke Jacobs Boekema [97], zn. van Jacob Boekes Boekema [107] (VIa) (Dienstknecht/arbeider in Niebert) en Janke Scheltes Hollema [108], geb. te Niebert op 27 jul 1830, Boerenknecht te Wierum, ovl. (73 jaar oud) te Groningen op 10 apr 1904, tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) [25] te Aduard op 24 mei 1862 met Martje Popkes Antoons [98], dr. van Popke Martens Antons [2535] (Timmerman) en Trijntje Willems Heemstra [2536], geb. te Lagemeeden op 5 apr 1835, ovl. (44 jaar oud) te Wierum op 8 mei 1879. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Trientje [669], geb. te Aduard op 1 jul 1872, ovl. (71 jaar oud) te Groningen op 20 dec 1943, relatie[205] met Henderik Kwant [671], geb. te Enumatil op 17 apr 1873, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam op 1 jan 1961. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Janke [670], relatie(1) [206] met Ale Veldman [672]. Uit deze relatie geen kinderen, relatie(2) [207] met Jan de Wit [673]. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Jacob [668]. 
  4.  Popke [84], geb. te Wierum op 3 sep 1868, ovl. (68 jaar oud) te Groningen op 7 jan 1937, volgt VIIIa

 
VIIb.  Boeke Boekema [2584], zn. van Klaas Boekes Boekema [2579] (VIb) (Arbeider) en Trijntje Dates Iwema [2583], geb. te Tolbert op 11 jun 1832, tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) [934] te Leek op 1 jun 1861 met Geertje Snip [2599], dr. van Geert Jacobs Snip [2600] (Arbeider) en Menje Heres Beukema [2601] (Arbeidster en Landbouwster.), geb. te Lettelbert op 3 jul 1830, ovl. (100 jaar oud) te Midwolde op 8 mrt 1931. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Trientje [2602], geb. te Leek op 15 okt 1861, ovl. (29 jaar oud) op 10 dec 1890. 
  2.  Geert [2603], geb. te Tolbert op 1 sep 1863, volgt VIIIb
  3.  Klaas [2604], geb. te Zevenhuizen op 8 jan 1866, volgt VIIIc
  4.  Meintje [2605], geb. te Nuis op 19 jul 1870, ovl. (87 jaar oud) op 7 dec 1957, volgt VIIId
  5.  Date [2609], geb. te Leek op 6 sep 1875, ovl. (76 jaar oud) te De Wilp op 21 mei 1952, volgt VIIIe

 
VIIc.  Martje Boekema [4044], dr. van Klaas Boekes Boekema [2579] (VIb) (Arbeider) en Trijntje Dates Iwema [2583], geb. te Tolbert circa 1835, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 29 jaar oud) [1458] te Leek op 10 mei 1862 met Halbe Akker [4045], zn. van Steven Halbes Akker [4046] en Trijntje Alberts van der Wijk [4047], geb. te Zevenhuizen circa 1833. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Klaas [4082], geb. te Zevenhuizen circa 1869, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 24 jaar oud) [1482] te Hoogkerk op 8 sep 1900 met Lutske Spoelstra [4083], dr. van Burgt Spoelstra [4084] en Trijntje Dijkstra [4085], geb. te Harlingen circa 1876. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

 
VIId.  Wolter Alberts Boekema [2843], zn. van Albert Gerrits Boekema [2831] (VId) en Hendriktje Wolters Helder [2840], geb. te Niebert op 3 nov 1829, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) [1030] te Leek op 24 apr 1858 met Aaltje (Alida) Derks Hollander [2848], dr. van Derk Alberts Hollander [2849] en Antje Egberts Alkema [2850], geb. te Tolbert op 13 jan 1833. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Albert [2598], geb. op 22 jan 1859. 
  2.  Antje [4095], geb. te Midwolde circa 1861, volgt VIIIf
  3.  Hendrikje [4099], geb. te Tolbert circa 1864, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) [1494] te Leek op 19 nov 1887 met Koene Kat [4100], zn. van Jan Kat [4101] en Tietje Bos [4102], geb. te Tolbert circa 1863, (Koene relatie(1) [1493] met Tjeertje van der Velde [4103].). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

 
VIIe.  Geeske Boekema [2589], dr. van Albert Gerrits Boekema [2831] (VId) en Hendriktje Wolters Helder [2840], geb. te Niebert op 31 mei 1831, tr. (resp. 29 en ongeveer 42 jaar oud) (1) [1080] te Marum op 27 apr 1861 met Siebren van der Harst [2590], zn. van Jelle Jans van der Harst [4104] en Tetje Lammerts [4105], geb. te Ureterp circa 1819. 
  Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Hendrikje [4106], geb. te Marum circa 1862, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 34 jaar oud) [1496] te Marum op 31 mrt 1893 met Oene Schriemer [4107], zn. van Lourens Oenes Schriemer [4108] en Martzen Tjebbes Klazinga [4109], geb. te Kortezwaag circa 1859. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Tettje [4110], geb. te Marum circa 1864, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 29 jaar oud) (1) [1499] te Marum op 8 mei 1886 met Ebe van der Molen [4111], zn. van Jannes Klazes van der Molen [4112] en Gertje Ebes Klomp [4113], geb. te Drachten circa 1857. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 41 jaar oud) (2) [1500] te Leek op 11 okt 1902 met Steven Pater [4114], zn. van Derk Pater [4115] en Grietje de Graaff [4116], geb. te Zevenhuizen circa 1861. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Geeske Boekema [2589], tr. (resp. 44 en 36 jaar oud) (2) [933] te Marum op 5 jun 1875 met Riemer Bouma [2591], zn. van Jannes Riemers Bouma [4117] en Tettje Heerkes Kasje [4118], geb. te Ureterp op 4 nov 1838, ovl. (43 jaar oud) op 27 mrt 1882. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 

 
VIIf.  Wolter Abels Boekema [2846], zn. van Abel Gerrits Boekema [2834] (VIe) en Geertje Wolters Helder [2844], geb. te Zevenhuizen op 30 sep 1839, ovl. (71 jaar oud) te Beilen op 5 jun 1911, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) [1033] te Leek op 4 mei 1867 met Antje de Vries [2852], dr. van Libbe Sakes de Vries [4119] en Janke Harmens de Jong [4120], geb. op 14 okt 1841. 
  Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Libbe [3026], geb. op 15 feb 1869, relatie[932] met NN [3027]. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Geert [3028], geb. te Grootegast op 17 sep 1870, ovl. (76 jaar oud) te Groningen op 16 jan 1947, volgt VIIIg
  3.  Geertje [3029], geb. op 5 nov 1872, relatie[1082] met NN [3030]. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Janke [3031], geb. op 18 sep 1874. 
  5.  Maaike [3032], geb. op 8 mrt 1877, relatie[1083] met NN [3033]. Uit deze relatie geen kinderen. 
  6.  Jan [3034], geb. op 25 mei 1878, volgt VIIIh
  7.  Abel [3038], geb. op 4 mrt 1880. 
  8.  Jacobje [3039], geb. op 19 feb 1882. 
  9.  Anna [3040], geb. op 30 mrt 1885, relatie[1085] met [3041]. Uit deze relatie geen kinderen. 
  10.  Jacobje [3042], geb. op 30 mrt 1885. 

 
VIIg.  Abel Boekema [2783], zn. van Berend Boekes Boekema [2778] (VIg) en IJektje Barma [2782], geb. te Niebert op 8 jan 1865, ovl. (82 jaar oud) te Niebert op 27 mei 1947, begr. te Niebert, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) [1011] te Marum op 23 mei 1891 met Gerkje Boerema [2784], dr. van Roelf Gerkes Boerema [2785] en Alberdina Klok [2786], geb. te Marum op 3 jun 1867, ovl. (73 jaar oud) te Niebert op 25 dec 1940. 
  Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Berend [2787], geb. op 2 aug 1894, ged. op 21 okt 1894. 
  2.  Alberdina [2788], geb. te Marum op 2 aug 1894, ovl. (50 jaar oud) op 29 jan 1945, begr. te Niebert, tr. (resp. 18 en 27 jaar oud) [1484] te Marum op 10 jan 1913 met Jan van der Ploeg [4086], zn. van Jan Jans van der Ploeg [4087] en Wietske Arjens Katsma [4088], geb. te Ooststellingwerf op 19 jan 1885, ovl. (87 jaar oud) op 27 nov 1972, begr. te Vlaardingerwoud. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Iekje [2789], geb. te Marum op 11 jun 1896, ovl. (71 jaar oud) te Nuis op 18 jul 1967, begr. te Nuis, tr. (resp. 20 en 27 jaar oud) [1486] te Marum op 24 mrt 1917 met Eeuwe Renkema [4089], zn. van Jakob Tabbes Renkema [4090] en Frouktje van der Leest [4091], geb. te Doezum op 7 aug 1889, ovl. (91 jaar oud) te Marum op 30 sep 1980, begr. te Nuis. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Roelf [2790], geb. te Niebert op 24 mrt 1897, ovl. (80 jaar oud) te Leek op 25 jul 1977, volgt VIIIi
  5.  Martje [2791], geb. op 12 apr 1901, ovl. (59 jaar oud) op 8 apr 1961, tr.[7915] met Marten van Esch [20461], geb. op 23 mrt 1898, ovl. (71 jaar oud) op 14 sep 1969. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Berend [2792], geb. te Vlaardingerwoud op 15 sep 1903, ovl. (62 jaar oud) te Marum op 23 jan 1966, volgt VIIIj
  7.  Auke [2793], geb. op 22 mrt 1906, ovl. (72 jaar oud) op 27 dec 1978. 
  8.  Lammert [2794], geb. op 26 apr 1909, ovl. (80 jaar oud) op 28 mrt 1990, tr.[7914] met Ebeltje Hut [20460]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Anne [2795], geb. op 6 sep 1911, ovl. (67 jaar oud) op 13 apr 1979, volgt VIIIk
  10.  Hiltje [2796], geb. op 16 mei 1917, ovl. (8 maanden oud) op 1 feb 1918. 

Generatie VIII

 
VIIIa.  Popke Boekema [84], zn. van Boeke Jacobs Boekema [97] (VIIa) (Boerenknecht te Wierum) en Martje Popkes Antoons [98], geb. te Wierum op 3 sep 1868, Bakker, ovl. (68 jaar oud) te Groningen op 7 jan 1937, begr. te Groningen, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) [23] te Kollum op 26 mei 1894 met Jantje Kits [85], dr. van Dirk Kits [99] en Roelfke Renkema [100], geb. te Burum op 21 mei 1872, ovl. (85 jaar oud) te Groningen op 11 jan 1958, begr. te Groningen. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Boeke [86], geb. te Groningen op 17 feb 1897, ovl. (88 jaar oud) te Groningen op 21 nov 1985, volgt IXa
  2.  Dirk [87], geb. te Groningen op 6 mrt 1898, ovl. (69 jaar oud) te Groningen op 25 sep 1967, volgt IXb
  3.  Jakob [77], geb. te Groningen op 28 jun 1899, ovl. (78 jaar oud) te Groningen op 30 okt 1977, volgt IXc
  4.  Roelfke [88], geb. te Groningen op 8 jan 1901, ovl. (6 maanden oud) te Groningen op 3 aug 1901. 
  5.  Roelof [89], geb. te Groningen op 4 apr 1907, ovl. (80 jaar oud) op 22 okt 1987, volgt IXd
  6.  Jelte [90], geb. op 8 nov 1911, ovl. (73 jaar oud) te Groningen op 12 jan 1985, begr. te Groningen op 16 jan 1985, tr. (resp. 52 en 47 jaar oud) [768] op 10 aug 1964 met Wilhelmina Broekema [2039], dr. van L. Broekema [2040] en T. Bolkema [2041], geb. op 29 mei 1917, ovl. (76 jaar oud) te Groningen op 7 mei 1994. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

 
VIIIb.  Geert Boekema [2603], zn. van Boeke Boekema [2584] (VIIb) en Geertje Snip [2599], geb. te Tolbert op 1 sep 1863, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (1) [939] te Peize op 13 apr 1889 met Elzien Haijema [2610], dr. van Jan Haijema [2611] en Marchien de Rink [2612], geb. te Roden op 13 aug 1864. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Geertje [2616], geb. te Peize op 22 apr 1889, ovl. (72 jaar oud) te Pasop op 31 jan 1962, volgt IXe
  2.  Boeke [2618], geb. te Leek op 24 aug 1892. 
  Geert Boekema [2603], tr. (resp. 36 en 32 jaar oud) (2) [941] te Leek op 12 mei 1900 met Jantje Buiter [2613], dr. van Kornelis Buiter [2614] en Jouktje Zuidema [2615], geb. te Midwolde op 14 feb 1868. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Freerk [2619], geb. te Midwolde op 1 jul 1901. 

 
VIIIc.  Klaas Boekema [2604], zn. van Boeke Boekema [2584] (VIIb) en Geertje Snip [2599], geb. te Zevenhuizen op 8 jan 1866, tr. (resp. 31 en 29 jaar oud) [943] te Leek op 20 nov 1897 met Martje Buiter [2620], dr. van Kornelis Buiter [2614] en Jouktje Zuidema [2615], geb. te Midwolde op 14 feb 1868, ovl. (77 jaar oud) te Groningen op 9 dec 1945. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Geertje [2621], geb. op 21 mei 1898. 
  2.  Kornelis [2622], geb. op 12 apr 1899. 
  3.  Boeke Klaas [2623], geb. op 10 apr 1900, ovl. (67 jaar oud) op 15 nov 1967, tr.[7910] met R. Kalter [20443]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Kornelis [2624], geb. op 1 mrt 1902. 
  5.  Kornelis [2625], geb. op 7 nov 1903, volgt IXf

 
VIIId.  Meintje Boekema [2605], dr. van Boeke Boekema [2584] (VIIb) en Geertje Snip [2599], geb. te Nuis op 19 jul 1870, ovl. (87 jaar oud) op 7 dec 1957, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) [936] te Leek op 12 mei 1894 met Jacob Slagter [2606], zn. van Alle Slagter [2607] en Grietje Mensinga [2608], geb. te Zevenhuizen op 19 dec 1865, ovl. (85 jaar oud) op 23 dec 1950. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Klaas [2847], geb. te Midwolde op 9 sep 1907, GR, ovl. (68 jaar oud) te Leek op 13 aug 1976, relatie[1035] met Wiemerina van der Span [2863], geb. te Oldekerk op 21 jul 1909, ovl. (78 jaar oud) te Leek op 28 apr 1988. Uit deze relatie geen kinderen. 

 
VIIIe.  Date Boekema [2609], zn. van Boeke Boekema [2584] (VIIb) en Geertje Snip [2599], geb. te Leek op 6 sep 1875, ovl. (76 jaar oud) te De Wilp op 21 mei 1952, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) [946] te Leek op 15 nov 1902 met Geertje Dijkema [2633], dr. van Jan Dijkema [2634] en Geertje Visser [2635], geb. te Leek op 14 dec 1876, ovl. (73 jaar oud) te De Wilp op 27 aug 1950. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Geertje [2636], geb. te De Wilp op 16 jun 1903, ovl. (91 jaar oud) te Haulerwijk op 7 feb 1995, volgt IXg
  2.  Jan [2638], geb. te De Wilp op 10 jul 1904, ovl. (72 jaar oud) te Drachten op 16 nov 1976, volgt IXh
  3.  Boeke [2639], geb. te De Wilp op 1 apr 1907, ovl. (81 jaar oud) op 21 nov 1988, volgt IXi
  4.  Geert [2640], geb. te De Wilp op 15 nov 1913, ovl. (86 jaar oud) te De Wilp op 23 mei 2000, volgt IXj
  5.  Trientje [2641], geb. te De Wilp op 10 mrt 1915, ovl. (45 jaar oud) te Kornhorn op 26 apr 1960, volgt IXk

 
VIIIf.  Antje Boekema [4095], dr. van Wolter Alberts Boekema [2843] (VIId) en Aaltje (Alida) Derks Hollander [2848], geb. te Midwolde circa 1861, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) [1490] te Leek op 17 dec 1881 met Hendrik Karstes van der Veen [4096], zn. van Karst Jans van der Veen [4097] en Jantje Hendriks Kies [4098], geb. te Ooststellingwerf circa 1858. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Wolter [4121], geb. te Tolbert circa 1886, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 25 jaar oud) [1504] te Leek op 15 mei 1915 met Jantje Donkerbroek [4122], dr. van Jan Donkerbroek [4123] en Henderika Veenstra [4124], geb. te Tolbert circa 1890. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Aaltje [4133], geb. te Tolbert circa 1890, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 28 jaar oud) [1510] te Leek op 24 mei 1913 met Reindert Bolt [4134], zn. van Pieter Bolt [4135] en Grietje Schuitema [4136], geb. te Warffum circa 1885. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Diena [4125], geb. te Tolbert circa 1895, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) [1506] te Leek op 10 jun 1921 met Pieter Bosklopper [4126], zn. van Jannes Bosklopper [4127] en Tjitske Gort [4128], geb. te Zevenhuizen circa 1898. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Antje [4129], geb. te Tolbert op 6 jan 1898, ovl. (72 jaar oud) te Lutjegast op 28 jan 1970, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) [1509] te Leek op 10 jun 1921 met Pieter Faber [4130], zn. van Wiebe Faber [4132] en Grietje Jongsma [4131], geb. te Lutjegast op 7 jan 1896, ovl. (88 jaar oud) te Grootegast op 3 jan 1985. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

 
VIIIg.  Geert Boekema [3028], zn. van Wolter Abels Boekema [2846] (VIIf) en Antje de Vries [2852], geb. te Grootegast op 17 sep 1870, ged. te Grootegast op 24 sep 1870, ovl. (76 jaar oud) te Groningen op 16 jan 1947, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (1) [1087] op 5 feb 1897 met Maria Haijer [3044], dr. van Frans Hindriks Haijer [10678] (Touwslagersknecht.) en Maria Kaspers Smedeman [10679], geb. te Veendam op 2 aug 1873, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) circa 1902. 
  Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Geert [10621]. 
  2.  Wolther [3045], geb. te Groningen op 31 mrt 1899, ovl. (72 jaar oud) te Groningen op 2 feb 1972, volgt IXl
  Geert Boekema [3028], tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 22 jaar oud) (2) [1086] circa 1903 met Sietske Venema [3043], geb. te Eelde op 9 apr 1880, ovl. (82 jaar oud) te Haren op 9 feb 1963, begr. op 15 feb 1963. 
  Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Roelf [3052], geb. op 6 mrt 1904, Filatelist, ovl. (93 jaar oud) te 's-Gravenhage op 10 jul 1997, relatie[1091] met Martha Maria Johanna Meesen [3053], geb. te Berlijn [Duitsland] op 25 sep 1898, ovl. (95 jaar oud) te 's-Gravenhage op 31 aug 1994. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Jan [3054], ovl. circa 1946, volgt IXm
  3.  Geert [3056], geb. circa 1907, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) circa 1956, volgt IXn
  4.  Anne [3057], geb. te Kingston [Canada] op 29 jul 1911, ovl. (87 jaar oud) te Kingston [Canada] op 1 mrt 1999, volgt IXo
  5.  Antje [3058], geb. op 7 mei 1913, relatie[1093] met Henk Welp [3059], ovl. circa 1997. Uit deze relatie geen kinderen. 
  6.  Jan Hermannus [3060], geb. te Groningen op 20 okt 1914, volgt IXp
  7.  Griet [3061], geb. circa 1915, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) circa 1980. 
  8.  Sietse [3062], geb. op 14 jun 1917, relatie[1094] met Edith Schenkhuizen [3063]. Uit deze relatie geen kinderen. 
  9.  Egbert [3064], geb. op 23 jun 1920, volgt IXq
  10.  Roelof Dirk [3065], geb. te Groningen op 17 jul 1922, ovl. (77 jaar oud) te Almelo op 8 jan 2000, volgt IXr

 
VIIIh.  Jan Boekema [3034], zn. van Wolter Abels Boekema [2846] (VIIf) en Antje de Vries [2852], geb. op 25 mei 1878, relatie[1084] met [3035]. 
  Uit deze relatie 2 dochters: 
  1.  [3036]. 
  2.  [3037]. 

 
VIIIi.  Roelf Boekema [2790], zn. van Abel Boekema [2783] (VIIg) en Gerkje Boerema [2784], geb. te Niebert op 24 mrt 1897, ovl. (80 jaar oud) te Leek op 25 jul 1977, begr. te Oostwold, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) [1488] te Leek op 5 mei 1922 met Aaltje van der Heide [4092], dr. van Willem van der Heide [4093] en Antje van der Pers [4094], geb. te Leek op 24 okt 1897, ovl. (86 jaar oud) te Leek op 10 apr 1984. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Antje [10844], geb. te Den Horn op 20 feb 1923, ovl. (62 jaar oud) te Niezijl op 10 nov 1985, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) [4208] op 20 mei 1943 met Jakob Kobes [10845], geb. op 20 mrt 1919, ovl. (69 jaar oud) te Niezijl op 27 okt 1988. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Abel [10846], geb. te Lettelbert op 22 okt 1927, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) [4209] te Leek op 26 mrt 1953 met Pietje Veenema [10847], geb. op 27 apr 1930, ovl. (64 jaar oud) te Midwolda op 29 apr 1994. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Gerkje [10848], geb. te Lettelbert op 31 dec 1930, volgt IXs

 
VIIIj.  Berend Boekema [2792], zn. van Abel Boekema [2783] (VIIg) en Gerkje Boerema [2784], geb. te Vlaardingerwoud op 15 sep 1903, fabrieksarbeider, ovl. (62 jaar oud) te Marum op 23 jan 1966, begr. te Nuis, relatie[1013] met Bontje Gaikema [2797], geb. te Oldekerk op 11 jul 1905, ovl. (82 jaar oud) te Zuidhorn op 25 aug 1987, begr. te Nuis. 
  Uit deze relatie 3 zonen: 
  1.  Abel [2798], volgt IXt
  2.  Roelof [2800], geb. op 10 dec 1937, ovl. (41 jaar oud) op 13 nov 1979, volgt IXu
  3.  Tjeerd [2799], geb. te Marum op 30 jan 1932, ovl. (41 jaar oud) te Hoogkerk op 20 jun 1973, volgt IXv

 
VIIIk.  Anne Boekema [2795], zn. van Abel Boekema [2783] (VIIg) en Gerkje Boerema [2784], geb. op 6 sep 1911, ovl. (67 jaar oud) op 13 apr 1979, begr. te Nuis, relatie[1018] met Grietje Wagenaar [2815], geb. op 28 dec 1911, ovl. (88 jaar oud) op 11 jan 2000, begr. te Nuis. 
  Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Gerkje (Gerda) [2816], geb. te Marum op 10 apr 1935, volgt IXw
  2.  Sjoerd [2817], geb. op 27 dec 1937. 
  3.  Marchien (Max) [2818], geb. op 1 aug 1948. 

Generatie IX

 
IXa.  Boeke Boekema [86], zn. van Popke Boekema [84] (VIIIa) (Bakker) en Jantje Kits [85], geb. te Groningen op 17 feb 1897, Kleermaker, ovl. (88 jaar oud) te Groningen op 21 nov 1985, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) [166] te Groningen op 3 jul 1924 met Metta Pieternella Houwen [560], dr. van Reinder Houwen [561] en Jantje Pater [562], geb. te Groningen op 20 aug 1894, ovl. (90 jaar oud) te Groningen op 16 mei 1985. 
  Uit dit huwelijk 4 dochters: 
  1.  Jantje [563], geb. te Groningen op 4 mei 1925, Sociaal werkster te Epe. 
  2.  Wubbina [564], geb. te Groningen op 21 jan 1927, volgt Xa
  3.  Ge [565], geb. te Groningen op 11 apr 1928, Handwerkonderwijzeres aan het. 
  4.  Metta Pieternella [566], geb. te Groningen op 4 mrt 1934, volgt Xb

 
IXb.  Dirk Boekema [87], zn. van Popke Boekema [84] (VIIIa) (Bakker) en Jantje Kits [85], geb. te Groningen op 6 mrt 1898, Schilder, ovl. (69 jaar oud) te Groningen op 25 sep 1967, begr. te Groningen op 30 sep 1967, tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) [208] te Groningen op 15 sep 1927 met Eke Visser [674], dr. van Klaas Visser [675] en Guurtje Stuveling [676], geb. te Stroobos op 21 dec 1896. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Guurtje [677], geb. te Groningen op 30 apr 1931, volgt Xc
  2.  Popke [678], geb. te Groningen op 16 sep 1934, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) in 1996, volgt Xd

 
IXc.  Jakob Boekema [77], zn. van Popke Boekema [84] (VIIIa) (Bakker) en Jantje Kits [85], geb. te Groningen op 28 jun 1899, Bakker, ovl. (78 jaar oud) te Groningen op 30 okt 1977, begr. te Groningen op 3 nov 1977, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) [22] te Groningen op 20 sep 1923 met Bouktje van Duinen [78], dr. van Kornelis van Duinen [91] (Aannemer/Timmerman) en Ferdina IJszenga [92], geb. te Groningen op 11 nov 1897, ovl. (91 jaar oud) te Groningen op 27 feb 1989, begr. te Groningen op 3 mrt 1989. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Ferdiena [79], geb. te Groningen op 1 dec 1924, ovl. (2 jaar oud) te Groningen op 26 sep 1927, begr. te Groningen. 
  2.  Jantje [80], geb. te Groningen op 16 feb 1926, volgt Xe
  3.  Ferdiena [81], geb. te Groningen op 26 aug 1928, volgt Xf
  4.  Popke [82], geb. te Groningen op 20 nov 1929, volgt Xg
  5.  Kornelia [7], geb. te Groningen op 29 jul 1931, volgt Xh
  6.  Jakoba Bouwina [83], geb. te Groningen op 9 dec 1933, volgt Xi

 
IXd.  Roelof Boekema [89], zn. van Popke Boekema [84] (VIIIa) (Bakker) en Jantje Kits [85], geb. te Groningen op 4 apr 1907, Kleermaker, ovl. (80 jaar oud) op 22 okt 1987, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) [210] te Groningen op 3 aug 1933 met Jacoba Catharina Keizer [679], dr. van Hendrik Keizer [680] en Grietje van der Zweep [681], geb. te Groningen op 12 sep 1907, ovl. (86 jaar oud) te Groningen op 19 apr 1994, begr. te Groningen op 23 apr 1994. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Popke [682], geb. te Groningen op 25 jun 1934, Militair, ovl. (27 jaar oud) te Harlingen op 27 sep 1961. 
  2.  Grietje [684], geb. te Groningen op 25 mei 1940, ovl. (56 jaar oud) te Groningen op 14 dec 1996, volgt Xj
  3.  Alida Anna Roelio [686], geb. te Groningen op 21 sep 1946, relatie[805] met H. Bathoorn [2153]. Uit deze relatie geen kinderen. 

 
IXe.  Geertje Boekema [2616], dr. van Geert Boekema [2603] (VIIIb) en Elzien Haijema [2610], geb. te Peize op 22 apr 1889, ovl. (72 jaar oud) te Pasop op 31 jan 1962, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) [942] te Leek op 21 mei 1910 met Jan Bron [2617], zn. van Jan Bron [4137] en Jelke Haarsma [4138], geb. te Faan op 25 sep 1886, ovl. (76 jaar oud) te Midwolde op 16 mei 1963. 
  Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Jan [2853]. 
  2.  Geert [2859]. 
  3.  Sien [2860]. 
  4.  Kees [2861]. 
  5.  Jantje [2862]. 
  6.  Jeltje [2858], geb. op 7 aug 1911, relatie(1) [1036] met Jille Veenstra [2857]. Uit deze relatie geen kinderen, relatie(2) [1037] met Harke Houtman [2856]. Uit deze relatie geen kinderen. 
  7.  Boeke [2855], geb. op 28 okt 1918, ovl. (69 jaar oud) te Midwolde op 23 feb 1988. 
  8.  Hielke [2854], geb. op 25 jul 1920, ovl. (28 jaar oud) op 30 jan 1949. 

 
IXf.  Kornelis Boekema [2625], zn. van Klaas Boekema [2604] (VIIIc) en Martje Buiter [2620], geb. op 7 nov 1903, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) [944] op 1 jun 1931 met Trientje Tillema [2626], geb. te Leeuwarden op 17 sep 1909. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Martje [2627], geb. op 10 mrt 1933. 
  2.  Eisze [2628], geb. op 18 mei 1934, ovl. (41 jaar oud) op 17 aug 1975, volgt Xk
  3.  Doetje [2629], geb. op 25 dec 1939. 

 
IXg.  Geertje Boekema [2636], dr. van Date Boekema [2609] (VIIIe) en Geertje Dijkema [2633], geb. te De Wilp op 16 jun 1903, ovl. (91 jaar oud) te Haulerwijk op 7 feb 1995, tr. (resp. 22 en ongeveer 22 jaar oud) [948] te Marum op 15 mei 1926 met Willem Jongsma [2637], geb. in 1904, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Twijzel op 10 mrt 1985. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jouke [2864], geb. op 2 okt 1927, ovl. (79 jaar oud) te Buitenpost op 9 mei 2007, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) [1034] te Oosterwolde op 2 mei 1952 met Wietske Visser [2878], geb. op 14 mrt 1925. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Geertje [2865], geb. op 28 mei 1929, volgt Xl
  3.  Date [2866], geb. op 15 apr 1932, ovl. (76 jaar oud) te Haulerwijk op 17 apr 2008, volgt Xm
  4.  Kornelis [2867], geb. te Siegerswoude op 26 feb 1934, ovl. (74 jaar oud) te Twijzel op 8 mrt 2008, volgt Xn
  5.  Zwaantje (Zwannie) [2868], geb. te Ureterp op 2 jun 1943, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) voor 2007, volgt Xo

 
IXh.  Jan Boekema [2638], zn. van Date Boekema [2609] (VIIIe) en Geertje Dijkema [2633], geb. te De Wilp op 10 jul 1904, ovl. (72 jaar oud) te Drachten op 16 nov 1976, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) [950] te Marum op 28 mei 1928 met Aukje Ras [2643], dr. van Jitse Ras [2644] en Froukje de Boer [2645], geb. te De Wilp op 7 jun 1906, ovl. (87 jaar oud) te Bakkeveen op 20 feb 1994. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Date [2646], geb. te Siegerswoude op 11 mrt 1929, begr. te Groningen op 30 jun 2004, volgt Xp
  2.  Jitse Ras [2647], geb. te Siegerswoude op 6 okt 1935, volgt Xq
  3.  Geertje [2869], geb. te Siegerswoude op 6 jun 1939, volgt Xr
  4.  Froukje [2652], geb. te Siegerswoude op 29 apr 1942. 
  5.  Boeke [2653], geb. te Siegerswoude op 21 dec 1943, volgt Xs

 
IXi.  Boeke Boekema [2639], zn. van Date Boekema [2609] (VIIIe) en Geertje Dijkema [2633], geb. te De Wilp op 1 apr 1907, ovl. (81 jaar oud) op 21 nov 1988, begr. te Ureterp, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) [993] te Marum op 14 mei 1936 met Willemke Kloosterman [2741], dr. van Pieter Kloosterman [2742] en Antje Flonk [2743], geb. te Een op 4 mrt 1911, ovl. (78 jaar oud) te Ureterp op 5 okt 1989, begr. te Ureterp. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Date [2744], geb. te Trimunt op 6 sep 1936, ovl. (62 jaar oud) te Ureterp op 5 feb 1999, begr. te Ureterp op 10 feb 1999. 
  2.  Pieter [2745], geb. te Wijnjeterp op 20 okt 1943, volgt Xt
  3.  Geertje [2746], geb. te Ureterp op 3 nov 1948, volgt Xu

 
IXj.  Geert Boekema [2640], zn. van Date Boekema [2609] (VIIIe) en Geertje Dijkema [2633], geb. te De Wilp op 15 nov 1913, ovl. (86 jaar oud) te De Wilp op 23 mei 2000, begr. te De Wilp op 27 mei 2000, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) [999] te Marum op 19 apr 1941 met Anna (Antje) Borger [2756], geb. op 2 aug 1919, ovl. (88 jaar oud) te Marum op 13 aug 2007, begr. te De Wilp op 18 aug 2007. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Date [2757], geb. in 1943, volgt Xv
  2.  Trijntje [2758], geb. te Siegerswoude op 1 jun 1948, volgt Xw

 
IXk.  Trientje Boekema [2641], dr. van Date Boekema [2609] (VIIIe) en Geertje Dijkema [2633], geb. te De Wilp op 10 mrt 1915, ovl. (45 jaar oud) te Kornhorn op 26 apr 1960, tr. (resp. 20 en ongeveer 23 jaar oud) [949] te Grootegast op 10 mei 1935 met Willem Storteboom [2642], geb. in 1912, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Kornhorn op 27 dec 1982. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Tamme [2874], geb. te Kornhorn op 15 aug 1936, volgt Xx
  2.  Date [2870], geb. op 3 dec 1938, ovl. (6 jaar oud) te Groningen op 13 aug 1945. 
  3.  Grietje [2871], geb. te Kornhorn op 26 dec 1942, volgt Xy
  4.  Date Jan [2872], geb. te Kornhorn op 14 dec 1946, volgt Xz
  5.  Geertje [2873], geb. te Kornhorn op 24 jan 1951, volgt Xaa

 
IXl.  Wolther Boekema [3045], zn. van Geert Boekema [3028] (VIIIg) en Maria Haijer [3044], geb. te Groningen op 31 mrt 1899, ovl. (72 jaar oud) te Groningen op 2 feb 1972, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) [1088] te Groningen op 26 jun 1922 met Margien Henderika van der Tuuk [3046], dr. van Harmannus van der Tuuk [10627] (Pakhuisknecht) en Aaltje Smit [10628], geb. te Groningen op 12 apr 1901, ovl. (79 jaar oud) te Groningen op 25 feb 1981. 
  Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Geert [3047], geb. te Groningen op 5 dec 1922, volgt Xab
  2.  Harmannus [3048], geb. te Groningen op 25 nov 1924. 
  3.  Wolther Marinus [10620], geb. te Groningen op 12 aug 1933. 

 
IXm.  Jan Boekema [3054], zn. van Geert Boekema [3028] (VIIIg) en Sietske Venema [3043], ovl. circa 1946, relatie[1092] met Rika N.N. [3055]. 
  Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Egbert [25462], geb. op 23 jun 1920. 

 
IXn.  Geert Boekema [3056], zn. van Geert Boekema [3028] (VIIIg) en Sietske Venema [3043], geb. circa 1907, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) circa 1956, relatie(1) [1095] met N. N. [3066], ovl. voor 1946. 
  Uit deze relatie een dochter: 
  1.  Louise [3068], geb. voor 1945. 
  Geert Boekema [3056], tr. (minstens 39 jaar oud) (2) [1096] na 1946 met Emma [3067]. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Annemarie [3069], geb. na 1946. 

 
IXo.  Anne Boekema [3057], zn. van Geert Boekema [3028] (VIIIg) en Sietske Venema [3043], geb. te Kingston [Canada] op 29 jul 1911, ovl. (87 jaar oud) te Kingston [Canada] op 1 mrt 1999, relatie[1097] met Antje Speelman [3070], geb. op 12 mei 1913. 
  Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Steven Ryan [3071], geb. op 11 sep 1939. 
  2.  Sietske [3072], geb. op 15 okt 1942. 
  3.  Gerard [3073], geb. op 1 apr 1946, relatie[1098] met Diane Mahler [3074], geb. op 15 jul 1945. Uit deze relatie geen kinderen. 

 
IXp.  Jan Hermannus Boekema [3060], zn. van Geert Boekema [3028] (VIIIg) en Sietske Venema [3043], geb. te Groningen op 20 okt 1914, tr. (resp. 33 en 34 jaar oud) [1099] op 14 aug 1948 met Maria Kuiper [3075], geb. te Wedde op 21 apr 1914, ovl. (65 jaar oud) op 28 feb 1980. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Griet [3079]. 
  2.  Geertje Sietske (Gerda) [3076], geb. te Groningen op 25 okt 1948. 
  3.  Roelf Jan [3077], geb. te Groningen op 14 okt 1951, ovl. (41 jaar oud) te Haren op 27 aug 1993, volgt Xac
  4.  Sietske [3078], geb. te Groningen op 17 sep 1956. 

 
IXq.  Egbert Boekema [3064], zn. van Geert Boekema [3028] (VIIIg) en Sietske Venema [3043], geb. op 23 jun 1920, relatie[1101] met Martje van de Laan [3083]. 
  Uit deze relatie 2 zonen: 
  1.  E. [3085]. 
  2.  Egbert Jan [3084], geb. op 13 jan 1952, Biochemisch a.d. RU Groningen. 

 
IXr.  Roelof Dirk Boekema [3065], zn. van Geert Boekema [3028] (VIIIg) en Sietske Venema [3043], geb. te Groningen op 17 jul 1922, ovl. (77 jaar oud) te Almelo op 8 jan 2000, tr. (resp. 29 en 32 jaar oud) [1102] te Groningen op 8 feb 1952 met Albertina Barendina (Tineke) Flentge [3086], dr. van Barend Albertus Flentge [23445] en Alida Enkelaar [23446], geb. te Utrecht op 18 aug 1919, ovl. (81 jaar oud) te Almelo op 24 jul 2001. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Albert Geert [3087], geb. te Groningen op 15 jan 1953, volgt Xad
  2.  Roelof Dirk [3088], geb. te Groningen op 23 mrt 1963, volgt Xae
  3.  Sietske [3089]. 
  4.  Annemiek [3090], relatie[1103] met Michel [3091]. Uit deze relatie geen kinderen. 

 
IXs.  Gerkje Boekema [10848], dr. van Roelf Boekema [2790] (VIIIi) en Aaltje van der Heide [4092], geb. te Lettelbert op 31 dec 1930, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) [4210] te Leek op 7 mei 1952 met Marinus ten Kate [10849], geb. te Hardenberg op 19 nov 1927. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Martin [10850]. 

 
IXt.  Abel Boekema [2798], zn. van Berend Boekema [2792] (VIIIj) (fabrieksarbeider) en Bontje Gaikema [2797], relatie[1014] met Marchien Clo [2801]. 
  Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Roelie [2802]. 
  2.  Berend (Bennie) [2803]. 
  3.  Jaap [2804]. 

 
IXu.  Roelof Boekema [2800], zn. van Berend Boekema [2792] (VIIIj) (fabrieksarbeider) en Bontje Gaikema [2797], geb. op 10 dec 1937, ovl. (41 jaar oud) op 13 nov 1979, relatie[1017] met Jeltje Havinga [2811]. 
  Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Berend [2812]. 
  2.  Gerritje [2813]. 
  3.  Bontje [2814]. 

 
IXv.  Tjeerd Boekema [2799], zn. van Berend Boekema [2792] (VIIIj) (fabrieksarbeider) en Bontje Gaikema [2797], geb. te Marum op 30 jan 1932, electriciŽn, ovl. (41 jaar oud) te Hoogkerk op 20 jun 1973, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) [1015] te Marum op 28 jan 1958 met Wiepke Vogelzang [2805], dr. van Roelf Vogelzang [2806] en Hinke Reinders [2807], geb. te Marum op 11 okt 1935. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Hinke (Hennie) [2808], geb. te Hoogkerk op 10 mei 1959. 
  2.  Bonnie [2809], geb. te Hoogkerk op 14 jul 1960. 
  3.  Ronnie [2810], geb. te Hoogkerk op 25 mrt 1967. 

 
IXw.  Gerkje (Gerda) Boekema [2816], dr. van Anne Boekema [2795] (VIIIk) en Grietje Wagenaar [2815], geb. te Marum op 10 apr 1935, relatie[1019] met Gerrit (Gerry) van der Laan [2819], zn. van Klaas van der Laan [2820] en Zwaantje Schoemaker [2821], geb. te Ontario [Verenigde Staten] op 6 jun 1937. 
  Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Margaret Swanny [2875], geb. op 15 dec 1960. 
  2.  Frances Audrey [2876], geb. op 13 jul 1962. 
  3.  Caroline Jane [2877], geb. op 13 okt 1964. 

Generatie X

 
Xa.  Wubbina Boekema [564], dr. van Boeke Boekema [86] (IXa) (Kleermaker) en Metta Pieternella Houwen [560], geb. te Groningen op 21 jan 1927, tr. (beiden 27 jaar oud) [168] te Groningen op 11 mei 1954 met Hessel Dantuma [567], zn. van Willem Jan Dantuma [568] en Henderika Ploegh [569], geb. te Groningen op 23 jul 1926, Boekhouder te Burlington. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Robert William [578], geb. te Hamilton [AustraliŽ] op 12 apr 1955. 
  2.  Ellen HenriŽtte [579], geb. te Hamilton [AustraliŽ] op 13 nov 1956. 
  3.  Eduard Frederik [580], geb. te Hamilton [AustraliŽ] op 17 sep 1959. 
  4.  Frederik Hessel [581], geb. te Burlington [AustraliŽ] op 21 mrt 1961. 

 
Xb.  Metta Pieternella Boekema [566], dr. van Boeke Boekema [86] (IXa) (Kleermaker) en Metta Pieternella Houwen [560], geb. te Groningen op 4 mrt 1934, tr. (beiden 25 jaar oud) [170] te Groningen op 22 mei 1959 met Lambertus Wierenga [570], zn. van Klaas Wierenga [571] en Jantje Bontkes [572], geb. te Maartensdijk op 2 mei 1934, Drs. in de Franse taal;. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Klaas Jan Johan [573], geb. te Groningen op 15 mei 1960, volgt XIa
  2.  Boeke Peter [574], geb. te Groningen op 29 apr 1962. 
  3.  Rogier L. [576], geb. te Groningen op 25 aug 1963, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) circa 1988. 
  4.  Metta Maria [575], geb. te Groningen op 14 sep 1966. 
  5.  Paulus Juliaan [577], geb. te Groningen op 6 sep 1968. 

 
Xc.  Guurtje Boekema [677], dr. van Dirk Boekema [87] (IXb) (Schilder) en Eke Visser [674], geb. te Groningen op 30 apr 1931, tr. (beiden 25 jaar oud) [212] te Groningen op 23 jun 1956 met Hendrik Anne Dijkhuizen [687], zn. van Egge Dijkhuizen [696] en Geertruida Hulsebosch [697], geb. te Groningen op 12 jun 1931, Electrotechnicus te GenŤve. 
  Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Egge (Eddy) [688], geb. te Joure op 22 okt 1957. 
  2.  Dirk [689], geb. te GenŤve [Zwitserland] op 24 okt 1961. 

 
Xd.  Popke Boekema [678], zn. van Dirk Boekema [87] (IXb) (Schilder) en Eke Visser [674], geb. te Groningen op 16 sep 1934, Schilder, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) in 1996, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) [213] te Groningen op 7 aug 1959 met Minke Postma [690], dr. van Haaije Postma [694] en Trijntje Tjeerdsma [695], geb. te Loppersum op 9 sep 1935. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Nynke [691], geb. te Groningen op 8 aug 1960. 
  2.  Dirk [692], geb. te Groningen op 10 feb 1963. 
  3.  Haije Popke [693], geb. te Groningen op 11 sep 1966. 

 
Xe.  Jantje Boekema [80], dr. van Jakob Boekema [77] (IXc) (Bakker) en Bouktje van Duinen [78], geb. te Groningen op 16 feb 1926, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [133] te Groningen op 10 jan 1950 met Anscho Bijzet [462], zn. van Ferdinand Johannes Bijzet [552] en Antje Langius [553], geb. te Groningen op 20 jun 1925, Opticien, ovl. (48 jaar oud) te Groningen op 2 feb 1974, begr. te Groningen op 7 feb 1974. 
  Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Bouwiena Jakoba [533], geb. te Groningen op 4 nov 1950, volgt XIb
  2.  Ferdinand Johannes [505], geb. te Groningen op 5 mrt 1952, volgt XIc
  3.  Jakob [534], geb. te Groningen op 25 jul 1954, volgt XId
  4.  Antje Anschonette [535], geb. te Groningen op 23 sep 1956. 
  5.  Theodoor [536], geb. te Groningen op 10 aug 1958, volgt XIe
  6.  Johannes [537], geb. te Groningen op 24 mei 1960, volgt XIf
  7.  Marnix [538], geb. te Groningen op 4 jun 1963, volgt XIg
  8.  Janita [539], geb. te Groningen op 12 mrt 1969. 

 
Xf.  Ferdiena Boekema [81], dr. van Jakob Boekema [77] (IXc) (Bakker) en Bouktje van Duinen [78], geb. te Groningen op 26 aug 1928, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) [134] te Groningen op 29 jan 1952 met Jacobus Weerheijm [463], zn. van Philippus Weerheijm [554] en Johanna Catharina de Kort [555], geb. te Vlaardingen op 25 mrt 1924, Schilder. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Philippus (Philip) [540], geb. te Vlaardingen op 26 jan 1955, relatie[221] met Marijke [707]. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Jakob (Jaap) [541], geb. te Vlaardingen op 1 feb 1955, volgt XIh
  3.  Johanna Catharina (Hanneke) [542], geb. te Vlaardingen op 27 sep 1958, relatie[775] met John [2047]. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Jacobus Ferdinand (Ferdinant) [543], geb. te Vlaardingen op 21 jul 1962, relatie[776] met Anneke [2048]. Uit deze relatie geen kinderen. 
  5.  Bouwina Cornelia (Ineke) [544], geb. te Vlaardingen op 15 nov 1970. 

 
Xg.  Popke Boekema [82], zn. van Jakob Boekema [77] (IXc) (Bakker) en Bouktje van Duinen [78], geb. te Groningen op 20 nov 1929, Bakker en Koster, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) [135] te Groningen op 26 okt 1954 met Annechien Aleida Moes [464], dr. van Jan Johannes Moes [556] en Gerritje Medendorp [557], geb. te Groningen op 7 jan 1932. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Gerritje [545], geb. te Groningen op 22 jul 1955, volgt XIi
  2.  Bouwina [546], geb. te Groningen op 5 aug 1957, volgt XIj
  3.  Jakob [547], geb. te Groningen op 19 apr 1959, relatie[773] met Bea [2045]. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Jannet Johanna [548], geb. te Groningen op 3 apr 1961, relatie[772] met Taco Sikkema [2044]. Uit deze relatie geen kinderen. 
  5.  Hans [549], geb. te Groningen op 27 dec 1969, volgt XIk

 
Xh.  Kornelia Boekema [7], dr. van Jakob Boekema [77] (IXc) (Bakker) en Bouktje van Duinen [78], geb. te Groningen op 29 jul 1931, ged. te Groningen, otr. [3] te Groningen, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Groningen op 7 jul 1960, kerk.huw. (GV) te Groningen op 7 jul 1960 met Pieter Eduard Post [6], zn. van Pieter Eduard Post [8] (Ambtenaar rijksgebouwendienst) en Cornelia Josina Harmsen [9], geb. te Leeuwarden op 26 apr 1937, ged. te Leeuwarden, Timmerman/Bestekzoeker. 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Pieter Eduard [2], geb. te Groningen op 13 apr 1961, volgt XIl
  2.  Jakob [36], geb. te Groningen op 17 jun 1963, volgt XIm
  3.  Johannes Cornelis [37], geb. te Groningen op 6 dec 1965, ged. GV te Groningen, ovl. (4 jaar oud) te Zwolle op 8 jul 1970, begr. te Groningen. 
  4.  Bouwina Kornelia [38], geb. te Groningen op 24 jan 1968, volgt XIn
  5.  Cornelia Josina [39], geb. te Groningen op 25 dec 1969, ged. GV te Groningen. 
  6.  Theodora Johanna [40], geb. te Groningen op 15 apr 1972, volgt XIo
  7.  Christiaan Johannes [41], geb. te Groningen op 5 aug 1973, volgt XIp

 
Xi.  Jakoba Bouwina Boekema [83], dr. van Jakob Boekema [77] (IXc) (Bakker) en Bouktje van Duinen [78], geb. te Groningen op 9 dec 1933, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) [136] te Groningen op 8 jul 1958 met Dirk Jan Drewes [465], zn. van Arie Adriaan Drewes [558] en Heina Frouwina Boer [559], geb. te Groningen op 25 apr 1932. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Bouwina Jakoba [550], geb. te Assen op 26 apr 1959, volgt XIq
  2.  Arie Adriaan [551], geb. te Veenhuizen op 9 apr 1961, volgt XIr

 
Xj.  Grietje Boekema [684], dr. van Roelof Boekema [89] (IXd) (Kleermaker) en Jacoba Catharina Keizer [679], geb. te Groningen op 25 mei 1940, Kantoorbediende, ovl. (56 jaar oud) te Groningen op 14 dec 1996, begr. te Groningen op 19 dec 1996, relatie[222] met Hendrik Bos [708], ovl. op 25 sep 1987. 
  Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Pieter Hendrik (Peter) [710], geb. op 31 jul 1964, relatie[811] met Ineke [2182]. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Jannet Adrie [711], geb. op 17 okt 1967, volgt XIs
  3.  Roelof Hendrik (Rolf) [712], geb. op 23 nov 1970. 

 
Xk.  Eisze Boekema [2628], zn. van Kornelis Boekema [2625] (IXf) en Trientje Tillema [2626], geb. op 18 mei 1934, ovl. (41 jaar oud) op 17 aug 1975, relatie[945] met Bartje Rasker [2630]. 
  Uit deze relatie 2 dochters: 
  1.  [2631]. 
  2.  [2632]. 

 
Xl.  Geertje Jongsma [2865], dr. van Willem Jongsma [2637] en Geertje Boekema [2636] (IXg), geb. op 28 mei 1929, tr. (resp. 26 en 32 jaar oud) [1038] te Kollum op 23 sep 1955 met Lieuwe de Haan [2879], geb. op 30 apr 1923. 
  Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Willem [2880], geb. te Burum op 1 jul 1956, volgt XIt
  2.  Aan [2881], geb. te Aduard op 16 aug 1957, volgt XIu
  3.  Geertje [2882], geb. te Aduard op 16 okt 1958, tr. (36 jaar oud) [1056] te Westzaan op 1 sep 1995 met Martinus Gerard van der Steen [2961]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Geert [2883], geb. te Aduard op 19 jun 1960, volgt XIv
  5.  Jouke [2884], geb. te Aduard op 12 jul 1961, volgt XIw
  6.  Sikke [2885], geb. te Aduard op 12 mrt 1963, volgt XIx
  7.  Zwaantje [2886], geb. te Waarland op 10 apr 1965, volgt XIy
  8.  Hendrik [2887], geb. te Dirkshorn op 7 mei 1966, volgt XIz
  9.  Date Jan [2888], geb. te Waarland op 27 apr 1968. 
  10.  Wietske [2889], geb. te Drachten op 4 jan 1972, volgt XIaa

 
Xm.  Date Jongsma [2866], zn. van Willem Jongsma [2637] en Geertje Boekema [2636] (IXg), geb. op 15 apr 1932, ovl. (76 jaar oud) te Haulerwijk op 17 apr 2008, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) [1039] te Oosterwolde op 17 apr 1959 met Weike Kroes [2890], geb. op 10 aug 1934. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Willem [2891], geb. te Groningen op 30 jun 1960, volgt XIab
  2.  Jan [2892], geb. te Drachten op 5 dec 1963, volgt XIac
  3.  Geertje (Gea) [2893], geb. te Drachten op 22 nov 1965, tr.[7934] met Henk van Lieshout [20504]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Lammert [2894], geb. op 19 feb 1969, volgt XIad
  5.  Iebeltje (Ipie) [2895], geb. te Drachten op 4 jan 1971, volgt XIae
  6.  Jouke Cornelis [2896], geb. te Drachten op 14 aug 1972, volgt XIaf

 
Xn.  Kornelis Jongsma [2867], zn. van Willem Jongsma [2637] en Geertje Boekema [2636] (IXg), geb. te Siegerswoude op 26 feb 1934, ovl. (74 jaar oud) te Twijzel op 8 mrt 2008, tr. (22 jaar oud) [1040] te Buitenpost op 17 mei 1956 met Jitske Laanstra [2897]. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Willem [2898], geb. te Leeuwarden op 12 nov 1959. 
  2.  Jouke [2899], geb. te Leeuwarden op 9 sep 1962. 
  3.  Kornelis [2900], geb. te Leeuwarden op 4 mei 1965. 
  4.  Trientje [2901], geb. te Twijzel op 2 okt 1969. 

 
Xo.  Zwaantje (Zwannie) Jongsma [2868], dr. van Willem Jongsma [2637] en Geertje Boekema [2636] (IXg), geb. te Ureterp op 2 jun 1943, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) voor 2007, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) [1041] te Buitenpost op 14 apr 1964 met Willem de Vries [2902], zn. van Harm de Vries [2903] en Doetsje Postmus [2904], geb. te Ee op 22 mrt 1939. 
  Uit dit huwelijk 4 dochters: 
  1.  Geertje [2905], geb. te Harderwijk op 27 jan 1965, tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) [1067] te Ermelo op 5 okt 1985 met Willem Frederik van den Berg [2990], geb. te Putten op 12 nov 1958. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Doetie [2906], geb. te Harderwijk op 19 mrt 1967, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) [1068] te Ermelo op 29 okt 1993 met Richard Ruitenberg [2991], geb. op 16 jul 1969. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Willeke [2907], geb. op 10 jun 1971. 
  4.  Hariette [2908], geb. te Ermelo op 15 okt 1977. 

 
Xp.  Date Boekema [2646], zn. van Jan Boekema [2638] (IXh) en Aukje Ras [2643], geb. te Siegerswoude op 11 mrt 1929, begr. te Groningen op 30 jun 2004, tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) [954] te Marum op 12 mrt 1949 met Jantje Middel [2654], dr. van Louwe Middel [2655] en Seike Bandringa [2656], geb. te De Wilp op 14 jun 1929. 
  Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Jan [2657], geb. te Siegerswoude op 11 jul 1949, volgt XIag
  2.  Seike [2658], geb. te De Wilp op 20 okt 1950, volgt XIah
  3.  Aukje [2659], geb. te De Wilp op 4 feb 1952, volgt XIai
  4.  Louwe [2660], geb. te De Wilp op 20 mei 1953, tr. (resp. 30 en 33 jaar oud) [960] te Rotterdam op 27 dec 1983 met Elly Timmers [2673], dr. van Huibertus Cornelis Timmers [2674] en Augustina Cornelia Alberts [2675], geb. te Rotterdam op 14 nov 1950. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jitse [2661], geb. te Siegerswoude op 26 mei 1954. 
  6.  Reinder [2662], geb. te Groningen op 2 mei 1955, tr. (21 jaar oud) (1) [962] te Groningen op 20 aug 1976 met Niekje Otten [2676]. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 33 en 24 jaar oud) (2) [963] te Groningen op 11 mei 1988 met Jantje Bakker [2677], dr. van Harm Bakker [2678] en Jantje Drenth [2679], geb. te Groningen op 24 jun 1963. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Geert [2663], geb. te Siegerswoude op 22 nov 1956, volgt XIaj
  8.  Wiebe [2664], geb. te Rotterdam op 25 mrt 1959, volgt XIak
  9.  Froukje [2665], geb. te Rotterdam op 9 jan 1964, volgt XIal
  10.  Dirk [2666], geb. te Rotterdam op 19 feb 1966, volgt XIam

 
Xq.  Jitse Ras Boekema [2647], zn. van Jan Boekema [2638] (IXh) en Aukje Ras [2643], geb. te Siegerswoude op 6 okt 1935, tr. (beiden 23 jaar oud) [976] te Beetsterzwaag op 27 aug 1959 met Baukje Donker [2703], dr. van Lolke Donker [2704] en Jantje Pijl [2705], geb. te Ureterp op 15 aug 1936. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jantje [2706], geb. te Siegerswoude op 20 okt 1960, volgt XIan
  2.  Jan [2707], geb. te Siegerswoude op 13 jan 1962, volgt XIao
  3.  Lolke [2708], geb. te Siegerswoude op 23 dec 1966, volgt XIap
  4.  Aukje [2709], geb. te Siegerswoude op 24 apr 1970, volgt XIaq

 
Xr.  Geertje Boekema [2869], dr. van Jan Boekema [2638] (IXh) en Aukje Ras [2643], geb. te Siegerswoude op 6 jun 1939, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) [952] te Marum op 26 apr 1963 met Tabe (Thom) van Breden [2909], zn. van Jan van Breden [2650] en Geertje Veenhuizen [2651], geb. te De Wilp op 30 jun 1941. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jan [2912], geb. te Drachten op 9 mrt 1969, volgt XIar
  2.  Angenieta [2913], geb. te Drachten op 29 dec 1972, volgt XIas
  3.  Gerda [2914], geb. te De Wilp op 10 mei 1974, volgt XIat

 
Xs.  Boeke Boekema [2653], zn. van Jan Boekema [2638] (IXh) en Aukje Ras [2643], geb. te Siegerswoude op 21 dec 1943, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) [985] te Marum op 25 apr 1968 met Froukje van der Wier [2726], dr. van Arjen van der Wier [2727] en Aaltje Geeske Doornbosch [2728], geb. te Marum op 17 dec 1947. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Aaltje Geeske [2729], geb. te Rolde op 18 mrt 1971, volgt XIau
  2.  Johan [2730], geb. te Rolde op 7 mei 1972, volgt XIav
  3.  Arnold [2731], geb. te Assen op 13 jul 1975, volgt XIaw

 
Xt.  Pieter Boekema [2745], zn. van Boeke Boekema [2639] (IXi) en Willemke Kloosterman [2741], geb. te Wijnjeterp op 20 okt 1943, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) [996] te Drachten op 31 okt 1968 met Eltje Tolke Notenbomer [2748], dr. van Pieter Notenbomer [2749] en Aafke Venema [2750], geb. te Marum op 27 apr 1947. 
  Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Boeke Pieter [2751], geb. te Drachten op 29 jul 1969, volgt XIax
  2.  Date Tobias [2752], geb. te Leeuwarden op 5 apr 1975. 

 
Xu.  Geertje Boekema [2746], dr. van Boeke Boekema [2639] (IXi) en Willemke Kloosterman [2741], geb. te Ureterp op 3 nov 1948, tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) [995] te Beetsterzwaag op 1 jul 1977 met Piebe Terpstra [2747], geb. op 24 jul 1946. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Willemke Antje [2915], geb. te Stiens op 12 okt 1979. 
  2.  Oebele Boeke [2916], geb. te Stiens op 11 feb 1981. 
  3.  Boeke Date [2917], geb. te Stiens op 30 jan 1984. 

 
Xv.  Date Boekema [2757], zn. van Geert Boekema [2640] (IXj) en Anna (Antje) Borger [2756], geb. in 1943, tr. (resp. ongeveer 25 en 21 jaar oud) [1002] te Marum op 15 nov 1968 met Berendina (Dini) Linker [2762], geb. te Zevenhuizen op 30 jun 1947. 
  Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Geert Andre [2763], geb. te Drachten op 30 apr 1970, volgt XIay
  2.  Jan Diederik [2764], geb. te Bakkeveen op 4 mrt 1973. 

 
Xw.  Trijntje Boekema [2758], dr. van Geert Boekema [2640] (IXj) en Anna (Antje) Borger [2756], geb. te Siegerswoude op 1 jun 1948, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) [1000] te Marum op 19 dec 1968 met Jakob Veenhuizen [2759], zn. van Bonne Veenhuizen [2760] en Geertje Hoks [2761], geb. te De Wilp op 3 jul 1946. 
  Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Anetta Margaretha [2918], geb. te De Wilp op 7 nov 1969. 
  2.  Gerda Klazina [2919], geb. te De Wilp op 26 dec 1971, relatie[1045] met Johan [2920]. Uit deze relatie geen kinderen. 

 
Xx.  Tamme Storteboom [2874], zn. van Willem Storteboom [2642] en Trientje Boekema [2641] (IXk), geb. te Kornhorn op 15 aug 1936, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) [1052] te Grootegast op 26 jan 1960 met Wijbrigje Dijkstra [2938], geb. te Grijpskerk op 1 mrt 1937. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Trientje [2939], geb. te Kornhorn op 7 mrt 1961, ovl. (5 dagen oud) te Kornhorn op 12 mrt 1961. 
  2.  Trientje [2940], geb. te Kornhorn op 24 feb 1962, volgt XIaz
  3.  Willem [2941], geb. te Kornhorn op 7 jul 1964, relatie[1077] met Karin [3021]. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Jakob [2942], geb. te Kornhorn op 29 mrt 1966, volgt XIba
  5.  Adriaan [2943], geb. te Groningen op 5 dec 1967, relatie[1079] met Yvonne [3024]. Uit deze relatie geen kinderen. 

 
Xy.  Grietje Storteboom [2871], dr. van Willem Storteboom [2642] en Trientje Boekema [2641] (IXk), geb. te Kornhorn op 26 dec 1942, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) [1046] te Buitenpost op 12 dec 1965 met Gabe Lammert Witteveen [2921], zn. van Gabe Lammert Witteveen [2922] en Jacoba Engels [2923], geb. te Surhuisterveen op 9 mei 1942. 
  Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Gabe Lammert [2924], geb. te Surhuisterveen op 6 jul 1965, ovl. (19 jaar oud) te Surhuisterveen op 3 jun 1985. 
  2.  Willem [2925], geb. te Surhuisterveen op 11 nov 1966. 
  3.  Jelle Gabe [2926], geb. te Surhuisterveen op 26 feb 1968, volgt XIbb
  4.  Tamme [2927], geb. te Surhuisterveen op 11 jul 1969. 

 
Xz.  Date Jan Storteboom [2872], zn. van Willem Storteboom [2642] en Trientje Boekema [2641] (IXk), geb. te Kornhorn op 14 dec 1946, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) [1048] te Marum op 4 sep 1969 met Alie Fraukje C. Venema [2928], dr. van Tjreerd Venema [2929] en Geeske van der Laan [2930], geb. te Lucaswolde op 16 okt 1948. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Gisela [2931], geb. te Drachten op 17 feb 1970, relatie[1073] met Kurt [3016]. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Willem [2932], geb. te Kornhorn op 15 apr 1971, relatie[1074] met Jolanda [3017]. Uit deze relatie geen kinderen. 

 
Xaa.  Geertje Storteboom [2873], dr. van Willem Storteboom [2642] en Trientje Boekema [2641] (IXk), geb. te Kornhorn op 24 jan 1951, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) [1050] te Delft op 2 mrt 1973 met Jan Bruno Maria Schomaker [2933], zn. van Hendrik Schomaker [2934] en Dinie Hedema [2935], geb. te Musselkanaal op 13 jan 1947. 
  Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Rogier [2936], geb. te Delft op 7 nov 1973, relatie[1075] met Patricia [3018]. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Jordi [2937], geb. te Delft op 28 jul 1981. 

 
Xab.  Geert Boekema [3047], zn. van Wolther Boekema [3045] (IXl) en Margien Henderika van der Tuuk [3046], geb. te Groningen op 5 dec 1922, relatie[1089] met Leonarda Dijkhuizen [3049], dr. van Bernardus Dijkhuizen [10622] (Schoenmaker te Bedum.) en Grietje van der Wal [10623] (Dienstbode.), geb. te Groningen op 19 jan 1932. 
  Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Wolther [10618], volgt XIbc
  2.  Hans [10617], volgt XIbd
  3.  Margiena Leonarda (Manda) [10619], volgt XIbe

 
Xac.  Roelf Jan Boekema [3077], zn. van Jan Hermannus Boekema [3060] (IXp) en Maria Kuiper [3075], geb. te Groningen op 14 okt 1951, ovl. (41 jaar oud) te Haren op 27 aug 1993, relatie[1100] met Machteld Rijnvis [3080], geb. op 6 okt 1956. 
  Uit deze relatie 2 zonen: 
  1.  Jan Paul [3081]. 
  2.  Daniel [3082]. 

 
Xad.  Albert Geert Boekema [3087], zn. van Roelof Dirk Boekema [3065] (IXr) en Albertina Barendina (Tineke) Flentge [3086], geb. te Groningen op 15 jan 1953, relatie[1104] met Irene [3092]. 
  Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Jurian [3093]. 
  2.  Leontien [3094]. 
  3.  Berber [3095]. 

 
Xae.  Roelof Dirk Boekema [3088], zn. van Roelof Dirk Boekema [3065] (IXr) en Albertina Barendina (Tineke) Flentge [3086], geb. te Groningen op 23 mrt 1963, relatie[1105] met Joke van der Oord [3096], geb. te Borculo op 4 jan 1964. 
  Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Ralph [3097], geb. te Groningen op 15 dec 1998, volgt XIbf

Generatie XI

 
XIa.  Klaas Jan Johan Wierenga [573], zn. van Lambertus Wierenga [570] (Drs. in de Franse taal;) en Metta Pieternella Boekema [566] (Xb), geb. te Groningen op 15 mei 1960, tr. (resp. 32 en 30 jaar oud) [1053] te Kingston [Jamaica] op 23 aug 1992 met Andrea Mae Ricketts [2944], geb. te Kingston [Jamaica] op 5 sep 1961. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Danielle Mae Ilona [2945], geb. te Kingston [Jamaica] op 8 feb 1992. 
  2.  Erik Jan Andries [2946], geb. op 13 feb 1996. 

 
XIb.  Bouwiena Jakoba Bijzet [533], dr. van Anscho Bijzet [462] (Opticien) en Jantje Boekema [80] (Xe), geb. te Groningen op 4 nov 1950, tr. (beiden 21 jaar oud) [216] te Groningen op 9 dec 1971 met Wiebe Hindriks [698], geb. op 8 mrt 1950. 
  Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Pieter G. (Peter) [699], geb. op 30 mrt 1972, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anscho (Anco) [2171], geb. op 13 jun 1974, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) [874] te Tilburg op 23 okt 1998 met Sandra Roose [2399], geb. op 25 mei 1977. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Martijn [2172], geb. op 4 apr 1976. 
  4.  Reinout S. [2173], geb. op 13 feb 1979. 
  5.  Christiaan M. [2174], geb. op 18 mei 1981. 
  6.  Janneke A. [2175], geb. op 17 aug 1984. 
  7.  Vincent L. [2176], geb. op 19 sep 1987. 
  8.  Stefan J. [2177], geb. op 26 feb 1989. 

 
XIc.  Ferdinand Johannes Bijzet [505], zn. van Anscho Bijzet [462] (Opticien) en Jantje Boekema [80] (Xe), geb. te Groningen op 5 mrt 1952, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) [155] te Groningen op 7 okt 1977 met Jacoba Geessiena Jonker [499], dr. van Cornelis Jonker [182] en Trijntje Jacoba Wieringa [481], geb. op 8 mrt 1956. 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Anscho [506], geb. te Groningen op 11 aug 1978, volgt XIIa
  2.  Catharina Jacoba [507], geb. te Groningen op 18 apr 1980. 
  3.  Johannes Cornelis [508], geb. te Veenendaal op 17 jun 1982. 
  4.  Martin [509], geb. te Veenendaal op 6 mei 1984. 
  5.  Jan Willem [510], geb. te Veenendaal op 5 mei 1988. 
  6.  Bartelt Theodoor [511], geb. te Veenendaal op 16 jan 1990. 
  7.  Erik Christiaan [512], geb. te Veenendaal op 25 mrt 1992. 

 
XId.  Jakob Bijzet [534], zn. van Anscho Bijzet [462] (Opticien) en Jantje Boekema [80] (Xe), geb. te Groningen op 25 jul 1954, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) [217] te Groningen op 21 jan 1978 met Dirkje (Ditie) Dertien [700], geb. op 24 jan 1955. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Elisabeth (Ellis) [701], geb. te Groningen op 15 nov 1978. 
  2.  Anscho (Hans) [702], geb. te Groningen op 21 okt 1981. 

 
XIe.  Theodoor Bijzet [536], zn. van Anscho Bijzet [462] (Opticien) en Jantje Boekema [80] (Xe), geb. te Groningen op 10 aug 1958, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) [218] te Groningen op 26 aug 1983 met Maatje B. (Marja) Suurmond [703], dr. van P.W. Suurmond [2377] en E. Douw [2378], geb. op 24 jun 1961. 
  Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Elisabeth (Ellen) [2374], geb. op 30 mei 1984. 
  2.  Janneke [2375], geb. op 8 sep 1986. 
  3.  Linda [2376], geb. op 1 feb 1989. 

 
XIf.  Johannes Bijzet [537], zn. van Anscho Bijzet [462] (Opticien) en Jantje Boekema [80] (Xe), geb. te Groningen op 24 mei 1960, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) [219] te Groningen op 27 sep 1985 met Aafke Karin (Karin) Smit [704], geb. op 26 jun 1961. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Anscho (Hansko) [705], geb. op 24 aug 1986. 
  2.  Clazina Jolien (Jolien) [1980], geb. op 25 okt 1988. 
  3.  Erika [1981], geb. op 8 dec 1989. 
  4.  Ilse Pauline [1982], geb. te Ten Boer op 14 jan 1995. 
  5.  Anne M. [2947], geb. op 25 okt 1996. 

 
XIg.  Marnix Bijzet [538], zn. van Anscho Bijzet [462] (Opticien) en Jantje Boekema [80] (Xe), geb. te Groningen op 4 jun 1963, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) [220] te Aalsmeer op 7 sep 1989 met Yvonne de Boer [706], geb. op 9 apr 1965. 
  Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Annick [2948], geb. op 24 feb 1991. 
  2.  Bernice [2949], geb. op 17 jul 1994. 

 
XIh.  Jakob (Jaap) Weerheijm [541], zn. van Jacobus Weerheijm [463] (Schilder) en Ferdiena Boekema [81] (Xf), geb. te Vlaardingen op 1 feb 1955, relatie[224] met Christien de Wit [718]. 
  Uit deze relatie 5 kinderen: 
  1.  Elma [719]. 
  2.  Corine [720]. 
  3.  Koos [721]. 
  4.  Jan Jaap [722]. 
  5.  Petra Hermien [723], geb. op 15 sep 1992. 

 
XIi.  Gerritje Boekema [545], dr. van Popke Boekema [82] (Xg) (Bakker en Koster) en Annechien Aleida Moes [464], geb. te Groningen op 22 jul 1955, relatie[774] met Siemon Aikema [2046]. 
  Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.  Martijn [2100]. 
  2.  Rick [2101]. 
  3.  Annemiek [2102]. 
  4.  Liesbeth [2103]. 

 
XIj.  Bouwina Boekema [546], dr. van Popke Boekema [82] (Xg) (Bakker en Koster) en Annechien Aleida Moes [464], geb. te Groningen op 5 aug 1957, relatie[545] met Jakob Jan Steendam [1506], zn. van Klaas Steendam [2154] en Trijntje van der Molen [2155]. 
  Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Annieke [1507]. 
  2.  Klaas [1508]. 
  3.  Willemijn Trijntje [1509], geb. op 22 dec 1993. 

 
XIk.  Hans Boekema [549], zn. van Popke Boekema [82] (Xg) (Bakker en Koster) en Annechien Aleida Moes [464], geb. te Groningen op 27 dec 1969, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) [762] te Dalfsen op 18 aug 1995, kerk.huw. (GV) te Zwolle op 18 aug 1995 met Gina Nijland [1983], dr. van Marthen Nijland [6935] en Jantje Hindriks [6936], geb. te Zwolle op 13 nov 1972. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Annemarijn [1995], geb. te Winsum op 24 jan 1996. 
  2.  Maurits [2373], geb. te Winsum op 7 nov 1999. 

 
XIl.  Pieter Eduard Post [2], zn. van Pieter Eduard Post [6] (Timmerman/Bestekzoeker) en Kornelia Boekema [7] (Xh), geb. te Groningen op 13 apr 1961, ged. te Groningen op 30 apr 1961, projectleider elektrotechniek, otr. [2] te Amersfoort op 27 apr 1988, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Hoevelaken op 21 jun 1988, kerk.huw. te Amersfoort op 21 jun 1988 met Regina Simone Jonker [5], dr. van Pieter Jonker [22] en Martha Regina de Vries [23], geb. te Ten Boer op 8 mrt 1965, ged. te Ten Boer op 4 apr 1965. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Martha Regina (Martina) [3], geb. te Rhenen op 6 mei 1989, ged. te Veenendaal op 21 mei 1989. 
  2.  Pieter Eduard (Eduard) [4], geb. te Wageningen op 2 feb 1992, ged. te Veenendaal op 16 feb 1992. 
  3.  Kornelis Pieter (Kor) [1971], geb. te Veenendaal op 9 mrt 1995, ged. te Veenendaal op 26 mrt 1995. 

 
XIm.  Jakob Post [36], zn. van Pieter Eduard Post [6] (Timmerman/Bestekzoeker) en Kornelia Boekema [7] (Xh), geb. te Groningen op 17 jun 1963, ged. GV te Groningen, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) [19] te Haren op 16 jun 1989, kerk.huw. (GV) te Haren op 16 jun 1989 met Hillechien Vos [44], geb. te Haren op 11 jun 1966. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Cathalina (Ineke) [45], geb. te Haren op 11 jun 1990, ged. GV te Haren op 24 jun 1990. 
  2.  Pieter Eduard [872], geb. te Groningen op 20 feb 1993, ged. GV te Haren op 7 mrt 1993. 
  3.  Johanneke [2035], geb. te Groningen op 2 sep 1996, ged. GV te Haren op 8 dec 1996. 
  4.  Jantina [2370], geb. te Groningen op 11 nov 1999, ged. GV te Haren op 5 dec 1999. 

 
XIn.  Bouwina Kornelia Post [38], dr. van Pieter Eduard Post [6] (Timmerman/Bestekzoeker) en Kornelia Boekema [7] (Xh), geb. te Groningen op 24 jan 1968, ged. GV te Groningen, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) [761] te Nijmegen op 28 apr 1995, kerk.huw. (GV) te Nijmegen op 28 apr 1995 met Johan Dirk Schep [1979], zn. van B.D. Schep [2217] en P.J. Schoenmakers [2218], geb. te Nijmegen op 16 feb 1965. 
  Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Kornelia Jannigje (Lianne) [2036], geb. te Nijmegen op 4 sep 1996, ged. GV te Nijmegen op 22 sep 1996. 
  2.  Alletta Marina [2369], geb. te Nijmegen op 30 okt 1999, GV. 
  3.  Anna Dominique (Dominique) [9933], geb. te Nijmegen op 24 jan 2006. 

 
XIo.  Theodora Johanna Post [40], dr. van Pieter Eduard Post [6] (Timmerman/Bestekzoeker) en Kornelia Boekema [7] (Xh), geb. te Groningen op 15 apr 1972, ged. GV te Groningen op 17 apr 1972, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) [824] te Hilversum op 23 mei 1997, kerk.huw. (GV) te Hilversum op 23 mei 1997 met Cornelis (Kees) Wijnands [2244], zn. van Cornelis (Kees) Wijnands [3850] en Anna (Ans) Bronsema [3851], geb. te Hilversum op 9 mei 1970. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Bart [2321], geb. en ovl. te Almere op 20 nov 1997, begr. te Almere. 
  2.  Arnout [2322], geb. en ovl. te Almere op 20 nov 1997, begr. te Almere. 
  3.  Sander [2245], geb. te Almere op 9 nov 1998, ged. GV te Almere. 
  4.  Mark [2950], geb. te Almere op 22 feb 2001, ged. GV te Almere op 4 mrt 2001. 
  5.  Ilse [7377], geb. te Almere op 8 feb 2004, ged. G. te Almere op 22 feb 2004. 
  6.  Wouter [13836], geb. te Almere op 23 dec 2006. 

 
XIp.  Christiaan Johannes Post [41], zn. van Pieter Eduard Post [6] (Timmerman/Bestekzoeker) en Kornelia Boekema [7] (Xh), geb. te Groningen op 5 aug 1973, ged. te Groningen, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) [825] te Kampen op 5 mrt 1999, kerk.huw. (GV) te Kampen op 5 mrt 1999 met Sietsche Wijma [2246], geb. te Sneek op 10 okt 1970. 
  Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Gerard [2951], geb. te Harderwijk op 16 jan 2001, ged. GV te Harderwijk op 18 feb 2001. 
  2.  Ewout [7704], geb. te Harderwijk op 5 okt 2004, ged. te Harderwijk op 24 okt 2004. 

 
XIq.  Bouwina Jakoba Drewes [550], dr. van Dirk Jan Drewes [465] en Jakoba Bouwina Boekema [83] (Xi), geb. te Assen op 26 apr 1959, relatie[771] met Hans Meijer [2043], zn. van Gerrit Meijer [2108] en Hermina Johanna Holsappel [2109]. 
  Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.  Rick [2104]. 
  2.  Minke [2105]. 
  3.  Gertjan [2106]. 
  4.  Jaap [2107]. 

 
XIr.  Arie Adriaan Drewes [551], zn. van Dirk Jan Drewes [465] en Jakoba Bouwina Boekema [83] (Xi), geb. te Veenhuizen op 9 apr 1961, relatie[770] met Erica Wentink [2042]. 
  Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Anne Jeske [2371]. 
  2.  Diede Joep [2372], geb. te Amersfoort op 6 sep 1998. 

 
XIs.  Jannet Adrie Bos [711], dr. van Hendrik Bos [708] en Grietje Boekema [684] (Xj) (Kantoorbediende), geb. op 17 okt 1967, relatie[812] met Jelle Dijkstra [2183]. 
  Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Michiel [2184]. 
  2.  Joyce [2185]. 

 
XIt.  Willem de Haan [2880], zn. van Lieuwe de Haan [2879] en Geertje Jongsma [2865] (Xl), geb. te Burum op 1 jul 1956, tr. (resp. 21 en 18 jaar oud) [1054] te Oosterwolde op 29 jun 1978 met Harmina de Jager [2952], geb. op 20 nov 1959. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Elly [2953], geb. te Drachten op 1 jul 1979. 
  2.  Lieuwe [2954], geb. te Drachten op 6 jul 1983. 
  3.  Geertje Anke [2955], geb. te Haulerwijk op 25 jan 1988. 

 
XIu.  Aan de Haan [2881], zn. van Lieuwe de Haan [2879] en Geertje Jongsma [2865] (Xl), geb. te Aduard op 16 aug 1957, tr. (resp. 20 en 18 jaar oud) [1055] te Oosterwolde op 11 nov 1977 met Leny de Boer [2956], geb. te Haulerwijk op 28 mrt 1959. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Ilja [2957], geb. te Doetinchem op 9 apr 1978. 
  2.  Edwin [2958], geb. te Doetinchem op 14 jun 1979. 
  3.  Melanie [2959], geb. te Ter Apel op 28 okt 1982. 
  4.  Sven [2960], geb. te Ter Apel op 23 okt 1988. 

 
XIv.  Geert de Haan [2883], zn. van Lieuwe de Haan [2879] en Geertje Jongsma [2865] (Xl), geb. te Aduard op 19 jun 1960, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) [1057] op 2 jul 1982 met Renje Fokkema [2962], geb. op 16 mrt 1961. 
  Uit dit huwelijk 5 zonen: 
  1.  Martine [2963], geb. te Waskemeer op 20 aug 1983. 
  2.  Leonard [2964], geb. te Waskemeer op 24 jun 1985. 
  3.  Mennolt [2965], geb. te Waskemeer op 6 apr 1988. 
  4.  Stefan [8246], geb. te Groningen op 1 sep 1993. 
  5.  Dennis [8247], geb. te Groningen op 1 sep 1993. 

 
XIw.  Jouke de Haan [2884], zn. van Lieuwe de Haan [2879] en Geertje Jongsma [2865] (Xl), geb. te Aduard op 12 jul 1961, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) [1058] te Nieuwegein op 6 mei 1988 met Wilhelmina Anja van Rekum [2966], geb. te Rotterdam op 23 feb 1968. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Lieuwe [2967], geb. te Houten op 6 mei 1989. 
  2.  Antoon Marinus [2968], geb. te Houten op 4 mei 1991. 
  3.  Matthieu [20457], geb. te Houten op 17 nov 1993. 
  4.  Wietze [20458], geb. te Houten op 15 jan 2000. 
  5.  Anouk [20459], geb. te Houten op 18 okt 2001. 

 
XIx.  Sikke de Haan [2885], zn. van Lieuwe de Haan [2879] en Geertje Jongsma [2865] (Xl), geb. te Aduard op 12 mrt 1963, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) [1059] te Oosterwolde op 10 mrt 1989 met Antje van der Velde [2969], geb. te Haulerwijk op 4 sep 1962. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Ramon [2970], geb. te Hoogezand op 23 aug 1989. 

 
XIy.  Zwaantje de Haan [2886], dr. van Lieuwe de Haan [2879] en Geertje Jongsma [2865] (Xl), geb. te Waarland op 10 apr 1965, tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) [1060] te Oosterwolde op 21 dec 1984 met Eelke van der Heide [2971], geb. te Haulerwijk op 15 apr 1962. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hendrik [2972], geb. te Drachten op 24 okt 1985. 
  2.  Geert Lieuwe Jan [2973], geb. te Drachten op 17 mrt 1987. 
  3.  Evelyn [2974], geb. te Haulerwijk op 12 aug 1991. 
  4.  Eelke [25163], geb. op 14 feb 1993. 

 
XIz.  Hendrik de Haan [2887], zn. van Lieuwe de Haan [2879] en Geertje Jongsma [2865] (Xl), geb. te Dirkshorn op 7 mei 1966, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) [1061] te Bedum op 1 feb 1991 met Metta Bol [2975], geb. op 12 mei 1968. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Esther [2976], geb. te Haulerwijk op 18 dec 1991, ovl. (ťťn dag oud) te Groningen op 18 dec 1991. 

 
XIaa.  Wietske de Haan [2889], dr. van Lieuwe de Haan [2879] en Geertje Jongsma [2865] (Xl), geb. te Drachten op 4 jan 1972, relatie[1062] met Hendrikus Wiltjer [2977]. 
  Uit deze relatie 2 dochters: 
  1.  Mandy [2979]. 
  2.  Zwaantje [2978], geb. op 14 apr 1998. 

 
XIab.  Willem Jongsma [2891], zn. van Date Jongsma [2866] (Xm) en Weike Kroes [2890], geb. te Groningen op 30 jun 1960, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) [1063] te Oosterwolde op 12 feb 1982 met Antje ter Veld [2980], geb. te Haulerwijk op 18 nov 1961. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Date Jan [2981], geb. te Haulerwijk op 28 nov 1982. 
  2.  Rieneke [2982], geb. te Hooghalen op 17 feb 1985, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) [8259] te Beetsterzwaag op 14 jul 2006 met Jacob Reitzema [21252], geb. op 12 dec 1982. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Wieke [2983], geb. te Frieschepalen op 18 aug 1987. 
  4.  Bart [2984], geb. te Frieschepalen op 4 apr 1991. 

 
XIac.  Jan Jongsma [2892], zn. van Date Jongsma [2866] (Xm) en Weike Kroes [2890], geb. te Drachten op 5 dec 1963, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) [1064] te Beetsterzwaag op 6 apr 1989 met Wietske van Heukelum [2985], geb. te Hoogeveen op 1 feb 1966. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Date (Ate) [2986], geb. te Drachten op 6 feb 1990. 
  2.  Geertje (Gerda) [2987], geb. te Drachten op 14 jul 1994. 

 
XIad.  Lammert Jongsma [2894], zn. van Date Jongsma [2866] (Xm) en Weike Kroes [2890], geb. op 19 feb 1969, tr. (beiden 25 jaar oud) [1065] te Oosterwolde op 25 nov 1994 met Leentje Willy Blaauw [2988], geb. te Drachten op 22 jan 1969. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  David [20505]. 
  2.  Karina [20506]. 
  3.  Vera [20507]. 

 
XIae.  Iebeltje (Ipie) Jongsma [2895], dr. van Date Jongsma [2866] (Xm) en Weike Kroes [2890], geb. te Drachten op 4 jan 1971, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) [1066] te Oosterwolde op 13 mei 1993 met Peter Niewold [2989], geb. te St. Jansklooster op 30 okt 1969. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Thom [20508]. 

 
XIaf.  Jouke Cornelis Jongsma [2896], zn. van Date Jongsma [2866] (Xm) en Weike Kroes [2890], geb. te Drachten op 14 aug 1972, tr.[7935] met Aukje Boonstra [20509]. 
  Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Myrthe [20510]. 
  2.  Thirza [20511]. 
  3.  Benthe [20512]. 

 
XIag.  Jan Boekema [2657], zn. van Date Boekema [2646] (Xp) en Jantje Middel [2654], geb. te Siegerswoude op 11 jul 1949, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) [970] te Rotterdam op 30 mrt 1972 met Johanna de Groot [2687], dr. van Pieter de Groot [2688] en Pleuntje van Galen [2689], geb. te Rotterdam op 3 okt 1946. 
  Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Jenny Jolanda [2690], geb. te Breda op 17 jan 1975. 
  2.  Ellen Eveline [2691], geb. te Breda op 6 aug 1976. 

 
XIah.  Seike Boekema [2658], dr. van Date Boekema [2646] (Xp) en Jantje Middel [2654], geb. te De Wilp op 20 okt 1950, tr. (beiden 26 jaar oud) [957] te Rotterdam op 1 apr 1977 met Paul Jacob Moet [2667], zn. van Paul Moet [2668] en Anne Elizabeth Uittenbroek [2669], geb. te Arnhem op 13 jan 1951. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Paul Menno Daniel [2992], geb. te Dirksland op 27 jul 1978. 
  2.  Esther Jantje [2993], geb. te Dirksland op 28 feb 1980. 
  3.  Date Jan David [2994], geb. te Rotterdam op 16 jun 1982. 

 
XIai.  Aukje Boekema [2659], dr. van Date Boekema [2646] (Xp) en Jantje Middel [2654], geb. te De Wilp op 4 feb 1952, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) [958] te Rotterdam op 28 nov 1974 met Marinus Vogel [2670], zn. van Jan Hendrik Vogel [2671] en Maatje Abramina Helzina C. Nelisse [2672], geb. te Rotterdam op 13 nov 1948. 
  Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Sander [2995], geb. te Rotterdam op 3 mrt 1977. 
  2.  Frank [2996], geb. te Rotterdam op 25 mrt 1980. 

 
XIaj.  Geert Boekema [2663], zn. van Date Boekema [2646] (Xp) en Jantje Middel [2654], geb. te Siegerswoude op 22 nov 1956, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) [972] te Hoogezand op 17 sep 1982 met Nikolena Siemone Venhuizen [2692], dr. van Willem Venhuizen [2693] en Hilje van der Laan [2694], geb. te Groningen op 3 jan 1960. 
  Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Suzanne Hilde [2695], geb. te Groningen op 1 okt 1989. 
  2.  Anne Mieke [2696], geb. te Groningen op 22 jan 1991. 
  3.  Marie Anne [2697], geb. te Groningen op 22 jan 1991. 

 
XIak.  Wiebe Boekema [2664], zn. van Date Boekema [2646] (Xp) en Jantje Middel [2654], geb. te Rotterdam op 25 mrt 1959, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) [974] te Hoogezand op 30 mei 1980 met Gretha de Vries [2698], dr. van Maarten de Vries [2699] en Harmke Anne (Hannie) de Graaf [2700], geb. te Texel op 16 okt 1959. 
  Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Marieke [2701], geb. te Hoogezand op 9 jun 1982. 
  2.  Yvonne [2702], geb. te Hoogezand op 16 mrt 1985. 

 
XIal.  Froukje Boekema [2665], dr. van Date Boekema [2646] (Xp) en Jantje Middel [2654], geb. te Rotterdam op 9 jan 1964, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) [968] te Hoogezand op 19 sep 1986 met Rene Marcel Brink [2684], zn. van Gerardus (Gradus) Brink [2685] en Jacoba Theodora Hoenkoop [2686], geb. te Zwartsluis op 16 okt 1962. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anouschka Ilona [2997], geb. te Hoogezand op 20 aug 1990. 
  2.  Roland Christiaan [2998], geb. te Kolham op 30 mei 1992. 
  3.  Frederique Jeanine [2999], geb. te Kolham op 24 jun 1995. 

 
XIam.  Dirk Boekema [2666], zn. van Date Boekema [2646] (Xp) en Jantje Middel [2654], geb. te Rotterdam op 19 feb 1966, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (1) [965] te Hoogezand op 1 jun 1990 met Margaretha Hamming [2680], dr. van Haven Wiebe Hamming [2681] en Meinderdina Balster [2682], geb. te Groningen op 14 jun 1963. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Dirk Boekema [2666], tr. (resp. 37 en 23 jaar oud) (2) [967] te Oudkerk op 9 mei 2003 met Jannet Renate Bierma [2683], dr. van Remko Bierma [8552] en Egberdina Heikens [8553], geb. te Kolham op 15 dec 1979. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Julia Jantje Egberdina [8550], geb. te Groningen op 9 mrt 2005. 
  2.  Sem Date Remko [8551], geb. te Groningen op 9 mrt 2005. 

 
XIan.  Jantje Boekema [2706], dr. van Jitse Ras Boekema [2647] (Xq) en Baukje Donker [2703], geb. te Siegerswoude op 20 okt 1960, tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) [978] te Marum op 22 apr 1983 met Auke Zwietze Bremer [2710], zn. van Jan Bremer [2711] en Doetje [2712], geb. te Roden op 30 apr 1953. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Arjan Jitse [3000], geb. te Tolbert op 29 jun 1984. 
  2.  Baukje Dorina [3001], geb. te Tolbert op 2 sep 1986. 
  3.  Aline Lorette [3002], geb. te Marum op 2 nov 1988. 
  4.  Dorissa Audien [3003], geb. te Marum op 3 apr 1990. 
  5.  Erwin Arnaud [3004], geb. te Marum op 13 mrt 1994. 
  6.  Josien Lisanne [3005], geb. te Marum op 18 okt 1995. 

 
XIao.  Jan Boekema [2707], zn. van Jitse Ras Boekema [2647] (Xq) en Baukje Donker [2703], geb. te Siegerswoude op 13 jan 1962, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) [981] te Beetsterzwaag op 10 apr 1986 met Boukje Jansma [2714], dr. van Wobbe Jansma [2715] en Antje Hofstee [2716], geb. te Marum op 13 aug 1963. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Annie [2717], geb. te Drachten op 7 jan 1988. 
  2.  Baukje [2718], geb. te Heerenveen op 24 feb 1989. 
  3.  Tjitske [2719], geb. te Heerenveen op 24 feb 1989. 
  4.  Ymke [2720], geb. te Emmeloord op 18 jun 1990. 
  5.  Jitse [2721], geb. te Emmeloord op 18 jun 1990. 

 
XIap.  Lolke Boekema [2708], zn. van Jitse Ras Boekema [2647] (Xq) en Baukje Donker [2703], geb. te Siegerswoude op 23 dec 1966, tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) [983] te Beetsterzwaag op 26 mei 1992 met Boukje Wagenaar [2722], dr. van Albert Wagenaar [2723] en Hiltje van der Velde [2724], geb. te Siegerswoude op 21 dec 1972. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Hilda [2725], geb. te Vriescheloo op 10 aug 1992. 

 
XIaq.  Aukje Boekema [2709], dr. van Jitse Ras Boekema [2647] (Xq) en Baukje Donker [2703], geb. te Siegerswoude op 24 apr 1970, tr. (26 jaar oud) [980] te Beetsterzwaag op 11 okt 1996, kerk.huw. te Marum op 11 okt 1996, (gesch. in mrt 2007) met Marcel Zimnik [2713]. 
  Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Richard [3006], geb. op 24 jun 1998. 
  2.  Justin [25004], geb. op 25 mei 2001. 

 
XIar.  Jan van Breden [2912], zn. van Tabe (Thom) van Breden [2909] en Geertje Boekema [2869] (Xr), geb. te Drachten op 9 mrt 1969, tr. (25 jaar oud) [1069] te Marum op 23 jun 1994 met Jantine van der Heide [3007]. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Amarens [3008], geb. te De Wilp op 2 nov 1994. 
  2.  Tom [3009], geb. op 22 nov 1996. 

 
XIas.  Angenieta van Breden [2913], dr. van Tabe (Thom) van Breden [2909] en Geertje Boekema [2869] (Xr), geb. te Drachten op 29 dec 1972, tr. (resp. 24 en 32 jaar oud) [1070] te Marum op 1 jun 1997 met Jan Jansma [3010], zn. van Taeke Jansma [3011] en Ausje Sijtsma [3012], geb. te De Wilp op 31 aug 1964. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Suzanne [13748], geb. op 1 nov 1999. 
  2.  Tim [13749], geb. te Opende op 11 feb 2002. 

 
XIat.  Gerda van Breden [2914], dr. van Tabe (Thom) van Breden [2909] en Geertje Boekema [2869] (Xr), geb. te De Wilp op 10 mei 1974, tr. (ongeveer 28 jaar oud) [5239] in 2003 met Martin Boezerooy [13750]. 
  Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Robin [13751], geb. in 2004. 
  2.  Brent [13752], geb. in 2006. 

 
XIau.  Aaltje Geeske Boekema [2729], dr. van Boeke Boekema [2653] (Xs) en Froukje van der Wier [2726], geb. te Rolde op 18 mrt 1971, ged. te Rolde op 28 mrt 1971, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) [987] te Marum op 17 jul 1992 met Aalt Brouwer [2732], zn. van Klaas Brouwer [2733] en Trijntje de Vries [2734], geb. te Kornhorn op 20 aug 1969. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Ruben Klaas [13753], geb. te Groningen op 15 apr 2003, ged. te Marum op 13 jul 2003. 

 
XIav.  Johan Boekema [2730], zn. van Boeke Boekema [2653] (Xs) en Froukje van der Wier [2726], geb. te Rolde op 7 mei 1972, ged. te Rolde op 21 mei 1972, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) [989] te Marum op 5 jun 1998, (gesch. voor 2006) met Lamke Wienanda Klaver [2735], dr. van Pieter Klaver [2736] en Wietske Kuiper [2737], geb. te Marum op 22 mei 1970. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Floris [3013], geb. te Marum op 25 sep 2000. 

 
XIaw.  Arnold Boekema [2731], zn. van Boeke Boekema [2653] (Xs) en Froukje van der Wier [2726], geb. te Assen op 13 jul 1975, ged. te Assen op 27 jul 1975, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) [991] te Marum op 30 mei 2003, kerk.huw. te Marum op 30 mei 2003 met Naomi Hoekstra [2738], dr. van Pieter Hoekstra [2739] en Mientji Tomasoa [2740], geb. te Groningen op 19 feb 1975. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Steven Aaron [13754], geb. te Groningen op 6 sep 2005, ged. te Marum op 6 nov 2005. 

 
XIax.  Boeke Pieter Boekema [2751], zn. van Pieter Boekema [2745] (Xt) en Eltje Tolke Notenbomer [2748], geb. te Drachten op 29 jul 1969, Autosloper, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) [998] op 7 mei 1992 met Harmke Monique Krikken [2753], geb. op 19 jan 1968. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Marco [2754], geb. op 20 dec 1994. 
  2.  Iris [2755], geb. op 13 jul 1998. 

 
XIay.  Geert Andre Boekema [2763], zn. van Date Boekema [2757] (Xv) en Berendina (Dini) Linker [2762], geb. te Drachten op 30 apr 1970, relatie[1003] met Evelyn Meiburg [2765]. 
  Uit deze relatie 3 dochters: 
  1.  Dianne Aileen (Dian) [9949], geb. te Delfzijl op 30 mei 2000. 
  2.  Lillian (Carlijn) [9950], geb. te Groningen op 17 dec 2002. 
  3.  Jorinde (Marit) [9951], geb. te Groningen op 24 aug 2005. 

 
XIaz.  Trientje Storteboom [2940], dr. van Tamme Storteboom [2874] (Xx) en Wijbrigje Dijkstra [2938], geb. te Kornhorn op 24 feb 1962, relatie[1076] met Bert [3019]. 
  Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Sebastiaan [3020]. 

 
XIba.  Jakob Storteboom [2942], zn. van Tamme Storteboom [2874] (Xx) en Wijbrigje Dijkstra [2938], geb. te Kornhorn op 29 mrt 1966, relatie[1078] met Anja [3022]. 
  Uit deze relatie een dochter: 
  1.  Lea [3023]. 

 
XIbb.  Jelle Gabe Witteveen [2926], zn. van Gabe Lammert Witteveen [2921] en Grietje Storteboom [2871] (Xy), geb. te Surhuisterveen op 26 feb 1968, relatie[1072] met Ineke [3014]. 
  Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Gabe [3015]. 

 
XIbc.  Wolther Boekema [10618], zn. van Geert Boekema [3047] (Xab) en Leonarda Dijkhuizen [3049], tr.[4174] met Jannie [10774]. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Maria Leonarda [10777], volgt XIIb
  2.  Gert-Jan [10778]. 

 
XIbd.  Hans Boekema [10617], zn. van Geert Boekema [3047] (Xab) en Leonarda Dijkhuizen [3049], tr.[4173], (gesch. voor 2006) met Coby Sanders [10773]. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Martijn [10779]. 
  2.  Natahlie [10780]. 

 
XIbe.  Margiena Leonarda (Manda) Boekema [10619], dr. van Geert Boekema [3047] (Xab) en Leonarda Dijkhuizen [3049], 
  2 dochters: 
  1.  Marloes Sandee Boekema [10781], volgt XIIc
  2.  Esmťe Tel Boekema [10782]. 

 
XIbf.  Ralph Boekema [3097], zn. van Roelof Dirk Boekema [3088] (Xae) en Joke van der Oord [3096], geb. te Groningen op 15 dec 1998, 
  een zoon: 
  1.  Mike [7697], geb. te Groningen op 9 dec 2002. 

Generatie XII

 
XIIa.  Anscho Bijzet [506], zn. van Ferdinand Johannes Bijzet [505] (XIc) en Jacoba Geessiena Jonker [499], geb. te Groningen op 11 aug 1978, tr.[3780] met MariŽt V. D. van der Steen [9725], geb. op 30 jun 1979. 
  Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Shanti Dominique [9726], geb. op 19 apr 2004. 
  2.  Alisha Esmee [9727], geb. op 10 jun 2005. 

 
XIIb.  Maria Leonarda Boekema [10777], dr. van Wolther Boekema [10618] (XIbc) en Jannie [10774], relatie[6148] met Henk-Jan Udding [16019]. 
  Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Thijmen [16020], geb. voor 21 mrt 2007. 

 
XIIc.  Marloes Sandee Boekema [10781], dr. van Margiena Leonarda (Manda) Boekema [10619] (XIbe), sam. [7937] voor 2007 met Leon van der Laan [20515]. 
  Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Leon [20516], geb. in feb 2008.